Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2019 12:56 Obwieszczenie Burmistrza Miasta BKE.6220.00015.2018 z dnia 12.02.2019
31.01.2019 10:38 Roczne oceny jakości wody dla poszczególnych wodociągów oraz obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Lubliniec za 2018r.
17.01.2019 10:28 Wykaz polowań zbiorowych.
17.12.2018 12:20 Ogłoszenie o opłatach za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
29.10.2018 14:49 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące wydania decyzji środowiskowej na budowę oczyszczalni ścieków w Kokotku.
23.07.2018 15:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji demontażu pojazdów zlokalizowanych w Lisowicach ul. Dolna 11, do urządzeń kanalizacyjnych Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa.
22.06.2018 09:23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 21.06.2018r. w sprawie złożenia odwołań do decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
05.06.2018 15:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 05.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji środowiskowej polegającej na Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
05.06.2018 15:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.0012.2017 z dnia 05.06.2018r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
23.05.2018 14:48 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.18.2018.JB9 z 18 maja 2018r. o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Budowy kanalizacji sanitarnej w Kokotku.
18.05.2018 11:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 18.05.2018r. informujące strony o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia: "Budowa hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu."
08.05.2018 15:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00024.2017 z dnia 07.05.2018r. zawiadamiające że, w dniu 07.05.2018r. została wydana decyzja środowiskowa znak BKE.6220.00024.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsęwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji transformatorów olejowych oraz rozbudowy zakładu na działce o nr ewid. 1881/109 k.m. 5 obręb Lubliniec przy ul. Klonowej w Lublińcu.
16.04.2018 13:00 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w związku zuaktualnieniem obszaru , na której będzie oddziaływanie przedsięwzięciapolegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
27.03.2018 15:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 26.03.2018r. podające do publicznej wiadomości informację, iż zakład Krynicki Recyklig S.A. przedłożył aktualizację raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Budowa hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi przy ul. Klonowej w Lublińcu.
23.02.2018 14:55 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 23.02.2018r. o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie dokumentacji w sprawie Budowy hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
23.02.2018 14:51 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 23.02.2018r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonaniu uzgodnień w sprawie Budowy hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
14.02.2018 10:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 12.02.2018r o o wystapieniu do inwestora o uzupełnieniu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
15.01.2018 12:08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA BKE.6220.00012.2017 z dnia 11.01.2018r. o wystąpieniu do organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych w sprawie "Budowy hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szkalanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
20.12.2017 08:59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 19.12.2017r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień w sprawie uzgodnień warunków realiacji przedsięwzięcia.
13.12.2017 14:44 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00016.2017 z dnia 13.12.2017r. o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
07.12.2017 11:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 06.12.2017r. o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie raportu oraz do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień.
27.11.2017 14:38 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 27.11.2017r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień.
24.11.2017 15:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24.11.2017r. nr BKE.6220.00012.2017 o podjęciu z urzędu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na "Budowę hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
24.11.2017 15:08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
19.09.2017 09:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00015.2017 z dnia 14.09.2017r. zawiadamiające, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegające na "Budowie budynku kotłowni w Lublińcu przy ul. Droniowiczki 14a" zlokalizowanego na nieruchomości o nr ewid. 339/69 k.m. 4 Droniowiczki, obręb Lubliniec.
05.07.2017 12:38 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00015.2017 z dnia 03.07.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku kotłowni w Lublińcu przy ul. Droniowiczki 14a"
29.06.2017 13:36 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.62220.00012.2017 z dnia 2806.2017r. o wydanie postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie administracyjne.
01.06.2017 11:15 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 31.05.2017r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1883/109 k.m. 5, obręb Lubliniec
19.05.2017 10:50 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.62220.00008.2017 z dnia 18.05.2017r. o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu."
02.05.2017 11:23 Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 26 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie Gminy Lubliniec.
14.04.2017 12:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00008.2017 z dnia 14.04.2017r. o wydanie postanowienia na wniosek p. Pawła Hermańskiego - Geobios Sp. z o.o. ul. Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa z dnia 12.04.2017r. działającego z pełnomocnictwa Krynicki Recykling S.A. z dnia 08.11.2016r.zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
07.04.2017 14:32 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00008.2017 z dnia 05.04.2017r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
07.04.2017 14:23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2017 z dnia 04.04.2017 zawiadamiające, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym" zlokalizowanego na nieruchomości o numerze ewid. 1880/129 k.m. 5, obręb Lubliniec.
06.04.2017 15:21 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu zlokalizowanego na nieruchomości o nr ewid. 1907/109, 1908/109, 1909/109, 1910/109 1885/109 k.m. 5, obręb Lubliniec.
31.03.2017 12:55 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00019.2016 z dnia 31.03.2017r. zawiadamiające, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu zlokalizowanego na nieruchomościach o nr ewid. 1907/109, 1908/109, 1909/109, 1910/109, 1885/109 k.m. 5, obręb Lubliniec.
02.03.2017 14:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00022.2016 z dnia 02.03.2017r. o wydanie decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania dla Krynicki Recykling S.A. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z modernizacją Zakładu Stłuczki Szklanej w miejscowości Lubliniec" na działce nr 1883/109 k.m. 5, obręb Lubliniec.
06.02.2017 08:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00022.2016 z dnia 02.02.2017 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie linii technologicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej wraz z budową wiaty załadunkowej na działce nr 1883/109 przy ul. Klonowej w Lublińcu.
02.02.2017 14:20 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Lubliniec za rok 2016.
16.01.2017 14:30 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00013.2016 z dnia 11.01.2017r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsęwzięcia "Rozbudowa zakładu produkcji pro brykietu i paliwa alternatywnego w Lublińcu przy ul. Klonowej" (działka 1879/129).
30.11.2016 13:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00015.2016 z dnia 28.11.2016r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegające na przebudowie drogi gminnej ulicy Kochanowskiego.
21.11.2016 15:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00018.2016 z dnia 21.11.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na "Rozbudowie lini technologicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej na działce nr 1883/109 k.m.5 przy ul. Klonowej w Lublińcu.
16.11.2016 12:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi gminnnej ulicy Kochanowskiego w Lublińcu.
07.10.2016 09:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00013.2016 z dnia 05.10.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu produkcji pro brykietu i paliw alternatywnych w Lublińcu na działce 1879/129 przy ul. Klonowej"
03.10.2016 10:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydanie postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na "Rozbudowę zakładu produkcji pro brykietu i paliw alternatywnych w Lublińcu przy ul. Klonowej"o
16.09.2016 10:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu produkcji pro brykietu i paliwa alternatywnego w Lublińcu na działce 1879/129 przy ul. Klonowej".
29.04.2016 13:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta dot. podjęcia postępowania w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
04.03.2016 13:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
12.02.2016 09:55 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji środowiskowej
08.02.2016 09:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Kochcickiej w Lublińcu.
15.12.2015 13:30 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania zmieniajacej decyzji środowiskowej

1 2 3 następna