Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2022 10:23 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022, z dnia 12.08.04.2022r. odmawiająca wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Lubliniec"
12.08.2022 10:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022, z dnia 12.08.2022r. informujące o wydaniu odmawiającej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli paneli fotowoltaicznych "Lubliniec"
29.07.2022 08:51 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
26.07.2022 11:36 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022 z dnia 26.07.2022, informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla EPLANT34 Sp z o.o. Kraków decyzji w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
21.07.2022 11:27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 20.07.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
18.07.2022 08:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
11.07.2022 11:42 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
07.07.2022 13:02 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022 z dnia 07.07.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.07.2022 10:24 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
04.07.2022 08:17 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
21.06.2022 09:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 20.06.2022r. informujące o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynowego oleju na terenie zakładu produkcjitektury falistej w Lublińcu.
21.06.2022 09:16 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 20.06.2022r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynowego oleju na terenie zakładu produkcjitektury falistej w Lublińcu.
10.06.2022 13:48 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie legalizacji istniejącego urządzenia wodnego.
07.06.2022 09:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.0004.2022 z dnia 06.06.2022r. zawiadamiające strony, że termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia dotyczacego zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Neegolewskich 5
02.06.2022 07:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.20022 z dnia 01.06.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem dla Eurobox Polska Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
31.05.2022 09:26 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasów niertanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością Gminy Lubliniec
11.05.2022 13:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022 z dnia 11.05.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
11.05.2022 13:01 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych
29.04.2022 10:23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2021 z dnia 28.04.2022r. informujące strony postępowania o wniesieniu odwołania przez RRSP7 Sp. z o.o.od decyzji odmawiającej wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsiewzięcia polegającego na budowie wolnostojacej elekteowni fotowoltanicznej w Lublińcu.
25.04.2022 11:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00011.2022 z dnia22.04.2022,informujące strony postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej.
14.04.2022 13:08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00011.2022 z dnia 12.04.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.04.2022 13:51 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
13.04.2022 13:50 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
13.04.2022 13:47 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
12.04.2022 07:18 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
07.04.2022 13:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 06.04.2022r. informujące o wydaniu odmawiającej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Lubliniec" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałąinfrastrukturą techniczną.
07.04.2022 13:26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 06.04.2022r. informujące strony postępowania o odmawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Lubliniec" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałąinfrastrukturą techniczną.
07.04.2022 13:21 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 06.04.2022r. odmawiająca wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Lubliniec" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałąinfrastrukturą techniczną.
06.04.2022 12:18 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących w zasobach Powiatu Lublinieckiego, w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Lublińcu.
05.04.2022 07:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00012.2022 z dnia 05.04.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.powania
22.03.2022 07:35 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2021 z dnia 21.03.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i mateiałów przed wydaniem dla RRSP7 Sp. z o.o. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsiewzięcia polegającego na budowie wolnostojacej elekteowni fotowoltanicznej w Lublińcu.
18.01.2022 14:16 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu przy ul. Inwestycyujnej 1.
18.01.2022 13:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu.
18.01.2022 13:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r.dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu
18.01.2022 12:15 Ogłoszenie Marszałka Wojewódzwtwa Śląskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.
14.01.2022 12:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień
12.01.2022 13:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dot. podjęcia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.01.2022 13:09 Ogłoszenie sprzedaż drewna
05.01.2022 07:42 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
31.12.2021 08:10 Informacja o w szczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
30.12.2021 13:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021, z dnia 30.12.2021r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla Eurobox Polska Sp. z o.o. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
30.12.2021 08:35 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.12.2021 10:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.12.2021 10:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
23.12.2021 07:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
15.12.2021 08:01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.29.2021.AF1.11, z dnia 10 grudnia 2021r.
13.12.2021 11:16 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
09.12.2021 12:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
08.12.2021 09:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych

1 2 3 4 5 6 następna