Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2007 15:22 Jan Grajcar - Zastępca Burmistrza miasta Lublińca
16.01.2007 15:17 Anna Jonczyk - Drzymała - Zastępca Burmistrza miasta Lublińca
13.10.2006 15:09 Marek Brzezina - dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
13.10.2006 14:52 Lesław Kawa - dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - Oświadczenie nr 2
08.09.2006 09:01 Kazik Józef - Burmistrz Miasta Lublińca
25.05.2006 11:06 Sokołowska Elżbieta - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
25.05.2006 11:02 Kaczmarczyk Ewa - Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
25.05.2006 10:56 Bąk Joanna - Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
25.05.2006 10:52 Rezek Jolanta - Sekretarz Miasta Lublińca
25.05.2006 10:48 Bęben Aniela - Skarbnik Miasta Lublińca
25.05.2006 10:43 Koza Halina - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lublińcu
25.05.2006 10:39 Olczyk Krzysztof - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lublińcu
25.05.2006 10:35 Strzelczyk Joachim - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
25.05.2006 10:31 Toma Tadeusz - Naczelnik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublińcu
25.05.2006 10:25 Zbigniew Świtała - Naczelnik Wydziału Biuro Obsługi Interesanta
25.05.2006 10:21 Stachowiak Aleksandra - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
25.05.2006 10:16 Bulik Blanka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
25.05.2006 10:12 Dąbrowicz Joanna - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
25.05.2006 10:07 Dudek - Wołowczyk Renata - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
25.05.2006 10:04 Gruca Barbara - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
25.05.2006 10:00 Hrycyk Bogusław - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
25.05.2006 09:56 Janas Małgorzata - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
25.05.2006 09:52 Kawa Lesław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
25.05.2006 09:49 Knabel Marek - Prezes Zarządu "A.S.A. Lubliniec" Sp. z o.o.
25.05.2006 09:43 Krajuszek Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lublińcu
25.05.2006 09:38 Mandrysz Bogusław - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
25.05.2006 09:34 Mickoś Barbara - Kierownik Żłobka Miejskiego w Lublińcu
25.05.2006 09:26 Pagwet Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
25.05.2006 09:19 Panek Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
25.05.2006 09:12 Pilch Barbara - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
25.05.2006 09:09 Pluta Zofia - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
25.05.2006 09:03 Rokosa Renata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
25.05.2006 08:55 Szerszunowicz Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
25.05.2006 08:48 Żuchowicz Jerzy - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu