Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2009 12:32 Uchwała NR 499/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny(..)
04.11.2008 14:47 UCHWAŁA NR 326/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
04.11.2008 14:45 U C H W A Ł A N R 325/XXXII/ 08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacjio ....
04.11.2008 14:42 U C H W A Ł A N R 324/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
04.11.2008 14:37 U C H W A Ł A N R 323/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKUw sprawie: określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych ...
07.11.2007 11:41 U C H W A Ł A N R 165/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku l
07.11.2007 11:35 U C H W A Ł A N R 164/XVII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolneg
07.11.2007 11:27 U C H W A Ł A N R 163/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru ........
07.11.2007 11:17 UCHWAŁA NR 162/XVII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
07.12.2006 08:21 uchwała Nr 13/II/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 grudnia w sprawie podatku rolnego
30.10.2006 13:38 uchwała Nr 577/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie podatku leśnego
30.10.2006 13:33 uchwała Nr 576/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie wzoru informacji na podatek rolny
30.10.2006 13:26 uchwała Nr 575/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów
30.10.2006 13:20 uchwała Nr 574/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
30.10.2006 13:04 uchwała Nr 572/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
19.12.2005 14:11 Uchwała Nr 454/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów
07.12.2005 11:57 uchwała Nr 446/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku leśnego
07.12.2005 11:29 Uchwała Nr 445/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 w sprawie podatku rolnego
07.12.2005 11:17 uchwała Nr 444/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych
07.12.2005 10:56 uchwała Nr 442/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r, w sprawie podatku od nieruchomości
08.12.2004 10:06 U C H W A Ł A N R 362 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
08.12.2004 10:01 U C H W A Ł A N R 361 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia
08.12.2004 09:45 U C H W A Ł A N R 360 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
08.12.2004 09:24 UCHWAŁA NR 359 / XXVIII /04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: podatku od środków transportowych na 2005 rok
08.12.2004 08:54 U C H W A Ł A N R 357 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji......
02.06.2004 14:11 Uchwała Rady Miejskiej Nr 297/XXI/04 z dnia 27 maja 2004 roku zmieniająca uchwałę NR 196/XV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie podatku od nieruchomości
07.01.2004 16:13 Uchwała Rady Miejskiej Nr 209/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok
01.12.2003 14:31 Uchwała Rady Miejskiej Nr 200/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok
01.12.2003 14:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 199/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2004 rok
01.12.2003 14:21 Uchwała Rady Miejskiej Nr 198/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek leśny na 2004 rok od osób fizycznych i prawnych
01.12.2003 14:11 Uchwała Rady Miejskiej Nr 197/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2004 rok
01.12.2003 13:53 Uchwała Rady Miejskiej Nr 196/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: podatku od nieruchomości i określenia obowiązujących wzorów wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej na 2004rok
25.07.2003 14:30 Uchwała Rady Miejskiej Nr 97/VII/03 z dnia 27 marca 2003 rok w sprawie: zwolnienia budynków pracowniczych ogrodów działkowych z podatku od nieruchomości w 2003 roku
25.07.2003 14:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 96/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie: zwolnienia gruntów pracowniczych ogrodów działkowych z podatku rolnego w 2003 roku
25.07.2003 10:48 Uchwała Rady Miejskiej Nr 52/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 14/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru dekl. na podatek le
24.07.2003 08:10 Uchwała Rady Miejskiej Nr 15/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok
24.07.2003 08:07 Uchwała Rady Miejskiej Nr 14/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek leśny na 2003 rok
24.07.2003 07:59 Uchwała Rady Miejskiej Nr 13/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2003 rok
22.07.2003 14:08 Uchwała Rady Miejskiej Nr 12/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. sprawie: podatku od nieruchomości i określenia obowiązujących wzorów wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej na 2003rok
22.07.2003 13:34 Uchwała Rady Miejskiej Nr 11/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2003 rok

poprzednia 1 2