Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2023 14:22 Zarządzenie Nr 247/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec
13.09.2023 14:16 Zarządzenie Nr 246/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2023r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
13.09.2023 14:14 Zarządzenie Nr 245/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2023r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
13.09.2023 14:10 Zarządzenie Nr 244/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2023r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu
13.09.2023 14:09 Zarządzenie Nr 243/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2023r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
13.09.2023 14:06 Zarządzenie Nr 242/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedur realizacji działań wynikających z „Planu działań krótkoterminowych” określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego”
13.09.2023 13:59 Zarządzenie Nr 241/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2023 roku
13.09.2023 13:56 Zarządzenie Nr 240/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2023 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów
13.09.2023 13:52 Zarządzenie Nr 239/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
13.09.2023 12:55 Zarządzenie Nr 238/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 września 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok: zmiany budżetu miasta na 2023 rok
13.09.2023 12:52 Zarządzenie Nr 237/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.09.2023 12:36 Zarządzenie Nr 236/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec
07.09.2023 12:31 Zarządzenie Nr 235/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
07.09.2023 12:16 Zarządzenie Nr 234/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej przy ul.Grunwaldzkiej
07.09.2023 12:13 Zarządzenie Nr 233/2023 BUurmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok
07.09.2023 12:08 Zarządzenie Nr 232/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie prowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w odniesieniu do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
07.09.2023 11:57 Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
07.09.2023 11:45 Zarządzenie Nr 230/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Ligonia na okres do 3 lat
29.08.2023 13:50 Zarządzenie Nr 229/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich na okres do 3 lat
29.08.2023 13:25 Zarządzenie Nr 228/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
29.08.2023 13:20 Zarządzenie Nr 227/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia na okres do 3 lat
29.08.2023 13:15 Zarządzenie Nr 226/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. ZHP na okres do 3 lat
29.08.2023 13:09 Zarządzenie Nr 225/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
29.08.2023 13:01 Zarządzenie Nr 224/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej na okres do 3 lat
29.08.2023 12:53 Zarządzenie Nr 223/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok
29.08.2023 12:49 Zarządzenie Nr 222/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok
28.08.2023 14:12 Zarządzenie Nr 221/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 sierpnia 2023r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
28.08.2023 14:07 Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 sierpnia 2023r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
08.08.2023 11:36 Zarządzenie Nr 219/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków
08.08.2023 11:32 Zarządzenie Nr 218/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat
08.08.2023 11:27 Zarządzenie Nr 217/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Lublińcu na okres do 3 lat
08.08.2023 11:22 Zarządzenie Nr 216/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały,  dotyczących określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lublińca
08.08.2023 11:12 Zarządzenie Nr 215/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie: wskazania przez Burmistrza Miasta Lublińca pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu uprawnionego do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
08.08.2023 11:09 Zarządzenie Nr 214/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie: wskazania przez Burmistrza Miasta Lublińca pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu uprawnionego do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
08.08.2023 11:05 Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
08.08.2023 10:59 Zarządzenie Nr 212/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok
08.08.2023 10:55 Zarządzenie Nr 211/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
08.08.2023 10:32 Zarządzenie Nr 210/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok
08.08.2023 10:25 Zarządzenie Nr 209/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec zmienione zarządzeniami nr 123/2020 z dnia 12 maja 2020 r. i Nr 39/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
08.08.2023 10:22 Zarządzenie Nr 208/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 144/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
04.08.2023 12:06 Zarządzenie Nr 207/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok
04.08.2023 12:02 Zarządzenie Nr 206/2023 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
04.08.2023 11:51 Zarządzenie Nr 205/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
04.08.2023 11:48 Zarządzenie Nr 204/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
04.08.2023 11:39 Zarządzenie Nr 203/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
04.08.2023 11:34 Zarządzenie Nr 202/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
04.08.2023 11:33 Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
03.08.2023 14:11 Zarządzenie Nr 200/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu
03.08.2023 14:09 Zarządzenie Nr 199/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 lipca 2023r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
03.08.2023 14:07 Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 lipca 2023r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

1 2 3 4 5 następna