Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2022 10:54 Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
30.09.2022 10:32 Zarządzenie Nr 271/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat
30.09.2022 10:27 Zarządzenie Nr 270/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy ZHP na okres do 3 lat
30.09.2022 10:19 Zarządzenie Nr 269/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego na okres do 3 lat
30.09.2022 10:08 Zarządzenie Nr 268 /2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 września 2022 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”
30.09.2022 09:58 Zarządzenie Nr 267/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 września 2022r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
30.09.2022 09:49 Zarządzenie Nr 266/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 września 2022r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
28.09.2022 13:28 Zarządzenie Nr 265/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2022 r.
28.09.2022 13:20 Zarządzenie Nr 264/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 września 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Lublińca
28.09.2022 13:16 Zarządzenie Nr 263/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
28.09.2022 13:13 Zarządzenie Nr 262/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 września 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
28.09.2022 13:10 ZARZĄDZENIE NR 261/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
28.09.2022 13:05 Zarządzenie Nr 260/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 września 2022 r. w sprawie: prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
28.09.2022 12:59 Zarządzenie Nr 259 /2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 września 2022 r. w sprawie: określenia harmonogramu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego
28.09.2022 12:55 Zarządzenie Nr 258/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej na okres do 3 lat
28.09.2022 12:15 Zarządzenie Nr 257/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Mickiewicza na okres do 3 lat
28.09.2022 12:07 Zarządzenie Nr 256/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Szymanowskiego na okres do 3 lat
27.09.2022 11:26 Zarządzenie Nr 255/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu 
27.09.2022 11:19 Zarządzenie Nr 254/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 września 2022 r.  w sprawie: odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu 
27.09.2022 11:10 Zarządzenie Nr 253/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu
27.09.2022 10:38 Zarządzenie Nr 252/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2022 r.
27.09.2022 10:36 Zarządzenie Nr 251/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
12.09.2022 12:47 Zarządzenie Nr 250/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
12.09.2022 12:40 Zarządzenie Nr 249/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
12.09.2022 10:36 Zarządzenie Nr 248/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
12.09.2022 10:32 Zarządzenie Nr 247/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu
12.09.2022 10:28 Zarządzenie Nr 246/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu
12.09.2022 10:05 Zarządzenie Nr 245/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
12.09.2022 10:02 Zarządzenie Nr 244/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
12.09.2022 09:59 Zarządzenie Nr 243/2022 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
07.09.2022 13:57 Zarządzenie Nr 242/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
07.09.2022 13:51 Zarządzenie Nr 241/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2022r.   w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z dopłatą do czynszu
07.09.2022 13:47 Zarządzenie Nr 240/2022 Burmistrza Miasta Lublińca – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
07.09.2022 13:34 Zarządzenie Nr 239/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku
07.09.2022 13:32 Zarządzenie Nr 238/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze
02.09.2022 10:49 Zarządzenie Nr 237/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Gołębiej na okres do 3 lat
02.09.2022 10:35 Zarządzenie Nr 236/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w miejscowości Lipie Śląskie, Gmina Pawonków przy ulicy Cegielnianej 22 na okres do 3 lat
02.09.2022 10:27 Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
02.09.2022 10:23 Zarządzenie Nr 234/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
26.08.2022 11:35 Zarządzenie Nr 233/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:33 Zarządzenie Nr 232/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:30 Zarządzenie Nr 231/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:25 Zarządzenie Nr 230/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:23 Zarządzenie Nr 229/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:14 Zarządzenie Nr 228/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:12 Zarządzenie Nr 227/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:09 Zarządzenie Nr 226/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:07 Zarządzenie Nr 225/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:04 Zarządzenie Nr 224/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
26.08.2022 11:00 Zarządzenie Nr 223/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

1 2 3 4 5 6 następna