Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2022 13:09 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków wielkopowierzchniowych w jednostkach oświatowych oraz budynku należącego do gminy Lubliniec.
28.09.2022 08:23 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2023-2027
28.09.2022 08:16 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg gminnych ulic Klonowej i Inwestycyjnej w Lublińcu
28.09.2022 07:29 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na rozbiórce ścianek drewnianych, wykonanie ścianek murowanych oraz wstawienie nowych drzwi wejściowych wewnątrzklatkowych w budynkach przy ul. E. Stein 6 i Stalmacha 23 w Lublińcu
27.09.2022 10:56 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji robót związanych z budową centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu
21.09.2022 10:47 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji robót związanych z budową centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu
20.09.2022 07:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w części wspólnej budynku (klatka schodowa) przy pl. Mańki 3 w Lublińcu wraz z podejściem do lokali mieszkalnych i użytkowych
16.09.2022 09:45 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
13.09.2022 14:43 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Hadyny i Kilara oraz drogi oznaczonej w MPZP symbolem 526KDl w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji, budową oświetlenia oraz budową kanału technologicznego w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap”
13.09.2022 07:37 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg gminnych ulic Klonowej i Inwestycyjnej w Lublińcu.
13.09.2022 07:32 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie miejskim przy boisku "Unii" w Lublińcu
12.09.2022 11:03 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu.
09.09.2022 09:32 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
06.09.2022 08:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki w budynkach stanowiących własność gminy Lubliniec.
02.09.2022 07:58 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2023-2027.
01.09.2022 13:45 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu konserwacji rowów na terenie KSSE Lubliniec oraz Parku Grunwaldzkiego w Lublińcu.
01.09.2022 08:18 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z wymianą drzwi wejściowych wewnątrzklatkowych w budynkach przy ul. E. Stein 6 i Stalmacha 23 w Lublińcu.
25.08.2022 11:31 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Hadyny i Kilara oraz drogi oznaczonej w MPZP symbolem 526KD1 w Lublińcu
24.08.2022 08:54 Zaproszenie do składania ofert na budowę toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie miejskim przy boisku "Unii" w Lublińcu
24.08.2022 08:48 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę "Ekoparkingu" przy budynku szkoły przy ul. Droniowickiej w Lublińcu
24.08.2022 08:43 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 6 przejazdach kolejowych przez drogi gminne i wewnętrzne
19.08.2022 07:53 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie miejskim przy boisku "Unii" w Lublińcu
08.08.2022 07:39 Zaproszenie do składania ofert na budowę "Ekoparkingu" przy budynku szkoły przy ul. Droniowickiej w Lublińcu.
08.08.2022 07:36 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę "Ekoparkingu" przy budynku szkoły przy ul. Droniowickiej w Lublińcu
05.08.2022 11:24 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego 58 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) i 6 sztuk zestawów komputerowych wraz z akcesoriami oraz z oprogramowaniem i wieczystą licencją na jego używanie
04.08.2022 13:23 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego 16 sztuk komputerów przenośnych (laptopów ) z akcesoriami wraz z oprogramowaniem i wieczystą licencją na jego używanie
29.07.2022 09:32 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego z dnia 12.07.2022 r. na wykonanie prac związanych z budowa monitoringu wizyjnego na terenie boiska oraz placu zabaw przy ul. Droniowickiej w Lublińcu
29.07.2022 07:22 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 6 przejazdach kolejowych przez drogi gminnej i wewnętrzne
27.07.2022 08:16 Zaproszenie do składania ofert na budowę toru rowerowego typu "pumptruck" na terenie miejskim przy boisku "Unii" w Lublińcu w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
27.07.2022 08:08 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie miejskim przy boisku "Unii" w Lublińcu w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
27.07.2022 07:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu, stanowiącego własność Gminy Lubliniec.
21.07.2022 08:49 Zaproszenie do składania ofert na budowę "Ekoparkingu" przy budynku szkoły przy ul. Droniowickiej w Lublińcu
19.07.2022 14:09 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ul. Hadyny i Kilara oraz drogi oznaczonej w MPZP symbolem 526aKDL w Lublińcu
18.07.2022 16:10 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj robót związanych z budową parkingu rowerowego zadaszonego przy budynku przy ul. Paderewskiego 5a w Lublińcu
18.07.2022 08:17 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stalmacha 14 w Lublińcu
15.07.2022 11:46 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z budową centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu
15.07.2022 10:40 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania związanego z budową centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu
15.07.2022 09:18 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z modernizacją łazienek w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu przy ul. Wilimowskiego 8
14.07.2022 11:21 Zaproszenie do składania ofert na budowę monitoringu wizyjnego na terenie boiska oraz placu zabaw przy ul. Droniowickiej w Lublińcu.
13.07.2022 14:40 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
13.07.2022 08:16 Zaproszenie do składania ofert na budowę toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie miejskim przy boisku "Unii" w Lublińcu w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
06.07.2022 10:47 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11, o pow. 48,01 m2
05.07.2022 14:44 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00”
05.07.2022 11:22 Wynik zapytania ofertowego na wykonanie wraz z dostawą wyposażenia meblowego do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
29.06.2022 12:22 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu.
23.06.2022 14:22 Zapraszenie do składania ofert na wykonanie wraz z dostawą wyposażenia meblowego do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
23.06.2022 10:08 Ogłoszenie o unieważnieniu przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy toru rowerowego typu „pumptrack” na terenie miejskim przy boisku „Unii” w Lublińcu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
22.06.2022 13:29 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00
15.06.2022 09:20 Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowywanie, dostawę i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych w Lublińcu
14.06.2022 08:28 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja w Lublińcu.

1 2 3 4 następna