Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2021 14:15 Uchwała nr 417/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku
06.07.2021 14:14 Uchwała nr 416/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
22.06.2021 10:32 Uchwała nr 409/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22.06.2021 10:31 Uchwała nr 408/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
04.06.2021 07:36 Uchwała nr 392/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
04.06.2021 07:35 Uchwała nr 391/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kompleks stawowy Kokotek I i II"
04.06.2021 07:34 Uchwała nr 390/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
04.06.2021 07:32 Uchwała nr 377/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
06.05.2021 14:11 Uchwała nr 365/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.
06.04.2021 07:53 Uchwała nr 353/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku
06.04.2021 07:52 Uchwała nr 352/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.04.2021 07:50 Uchwała nr 351/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
06.04.2021 07:49 Uchwała NR 348/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec
25.02.2021 10:40 Uchwała nr 340/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Lublińca w 2021 roku.
25.01.2021 14:02 Uchwała nr 333/XXX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia krzewów różanecznika pomnikami przyrody.