Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2021 11:23 Uchwała nr 445/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
29.09.2021 11:22 Uchwała nr 444/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
29.09.2021 11:20 Uchwała nr 443/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego
29.09.2021 11:09 Uchwała nr 442/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej przy ul. M.C.Skłodowskiej w Lublińcu
29.09.2021 11:06 Uchwała nr 441/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
29.09.2021 11:04 Uchwała nr 440/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
29.09.2021 11:03 Uchwała nr 439/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
29.09.2021 11:01 Uchwała nr 438/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
02.09.2021 09:08 Uchwała nr 437/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji.
02.09.2021 09:07 Uchwała nr 436/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
02.09.2021 09:05 Uchwała nr 435/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu.
02.09.2021 09:04 Uchwała nr 434/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu.
02.09.2021 09:02 Uchwała nr 433/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
02.09.2021 09:00 Uchwała nr 432/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr 397/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 roku.
02.09.2021 08:59 Uchwała nr 431/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wydmy Kokotek”.
02.09.2021 08:54 Uchwała nr 430/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Ride Park - trasy rowerowe zlokalizowane przy ul. Sportowej w Lublińcu.
01.09.2021 14:46 Uchwała nr 429/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kubusia Puchatka.
01.09.2021 14:45 Uchwała nr 428/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2021/2022.
01.09.2021 14:44 Uchwała nr 427/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi na terenie Lublińca.
01.09.2021 14:43 Uchwała nr 426/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie apelu dotyczącego zaniechania wprowadzenia zmian w ustawie Prawo oświatowe.
01.09.2021 14:28 Uchwała nr 425/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
01.09.2021 14:21 Uchwała nr 424/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
01.09.2021 14:19 Uchwała nr 423/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
06.07.2021 14:00 Uchwała nr 422/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lublińca
06.07.2021 13:59 Uchwała nr 421/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lublińca
06.07.2021 13:58 Uchwała nr 419/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
06.07.2021 13:58 Uchwała nr 420/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
06.07.2021 13:56 Uchwała nr 418/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
06.07.2021 13:55 Uchwała nr 417/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku
06.07.2021 13:52 Uchwała nr 416/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
06.07.2021 13:50 Uchwała nr 415/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Paderewskiego
06.07.2021 13:47 Uchwała nr 414/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.07.2021 13:44 Uchwała nr 413/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.07.2021 13:42 Uchwała nr 412/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
06.07.2021 13:40 Uchwała nr 410/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
06.07.2021 13:40 Uchwała nr 411/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
22.06.2021 10:25 Uchwała nr 409/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22.06.2021 10:23 Uchwała nr 408/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
22.06.2021 10:21 Uchwała nr 407/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
22.06.2021 10:20 Uchwała nr 406/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
22.06.2021 10:17 Uchwała nr 405/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
22.06.2021 10:16 Uchwała nr 404/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
22.06.2021 10:14 Uchwała nr 403/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
22.06.2021 10:12 Uchwała nr 402/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2020 rok
22.06.2021 10:10 Uchwała nr 401/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2020 rok.
22.06.2021 10:08 Uchwała nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lublińca wotum zaufania.
01.06.2021 11:30 Uchwała nr 399/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
01.06.2021 11:27 Uchwała nr 398/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
01.06.2021 11:26 Uchwała nr 397/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu i jego Dyrektora
01.06.2021 11:25 Uchwała nr 396/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów przedszkoli miejskich i szkół podstawowych w Lublińcu

1 2 3 następna