Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2021 13:41 ZARZĄDZENIE NR 52/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 MARCA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 roku
16.03.2021 13:35 Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu.
16.03.2021 13:20 ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 MARCA 2021R. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025”
16.03.2021 13:19 ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 MARCA 2021R. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023”
11.03.2021 13:18 Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu
11.03.2021 13:12 Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 marca 2021r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.
11.03.2021 12:50 Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 marca 2021r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Droniowickiej na okres do 3 lat
11.03.2021 12:33 Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat
11.03.2021 12:26 ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 1 MARCA 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
11.03.2021 12:22 ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
01.03.2021 13:05 Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec.
01.03.2021 12:50 Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
01.03.2021 12:45 ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LUTEGO 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.03.2021 12:43 Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.
23.02.2021 09:20 Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
12.02.2021 12:00 Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie naboru uzupełniającego do programu „Słoneczny Lubliniec”
12.02.2021 11:57 Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie organizacji pracy Gminnego Biura Spisowego dla potrzeb przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Lubliniec
12.02.2021 11:54 Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
12.02.2021 11:49 Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2021 roku
12.02.2021 11:43 Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
12.02.2021 11:39 Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
12.02.2021 11:32 Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
12.02.2021 11:26 Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. oceniania postępów wdrażania dokumentów strategicznych Gminy Lubliniec
12.02.2021 11:23 ZARZĄDZENIE NR 29/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/XVI/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku
05.02.2021 09:30 ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Lublińca w 2021 r.
04.02.2021 09:25 Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
04.02.2021 09:16 Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
04.02.2021 09:08 Zarządzenie Nr 25/ 2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
04.02.2021 09:04 ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie nadania upoważnienia do zorganizowania telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
03.02.2021 13:54 Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
03.02.2021 13:37 Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
03.02.2021 13:12 ZARZĄDZENIE NR 21/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
03.02.2021 13:05 ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
03.02.2021 12:57 Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska
03.02.2021 12:34 Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla potrzeb przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Lubliniec.
03.02.2021 12:22 ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
03.02.2021 10:32 ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 STYCZNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
03.02.2021 10:28 ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 STYCZNIA 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
03.02.2021 10:16 Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg w Lublińcu.
03.02.2021 10:08 ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2021
21.01.2021 12:13 Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
21.01.2021 12:11 ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
21.01.2021 12:00 Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
21.01.2021 11:56 Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
21.01.2021 11:51 Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
21.01.2021 11:42 Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ul. Osiedle Posmyk 43 przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego, nieograniczonego.
12.01.2021 12:30 Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu.
12.01.2021 12:28 Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 294/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
12.01.2021 12:23 Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
12.01.2021 12:18 Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna