Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2021 12:19 ZARZĄDZENIE NR 102/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MAJA 2021 ROKU zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11.06.2021 12:13 Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
02.06.2021 14:16 Zarządzenie nr 100 /2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
02.06.2021 14:03 Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”.
02.06.2021 13:57 ZARZĄDZENIE NR 98/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie instrukcji kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 i 7a.
02.06.2021 13:53 Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec.
02.06.2021 13:48 ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
02.06.2021 13:45 Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
28.05.2021 09:58 Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie: Raportu o stanie Miasta Lubliniec
28.05.2021 09:56 ZARZĄDZENIE NR 93/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 MAJA 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
19.05.2021 12:19 Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2021 r.   zmieniające Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
19.05.2021 12:14 Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołów do oceny propozycji projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
19.05.2021 12:10 Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych   
19.05.2021 12:04 Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
19.05.2021 11:49 Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
19.05.2021 11:42 ZARZĄDZENIE NR 87/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
19.05.2021 11:29 ZARZĄDZENIE NR 86/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
10.05.2021 11:11 Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Lubliniec.
10.05.2021 11:02 Zarządzenie Nr 84 /2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
10.05.2021 10:51 Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
10.05.2021 10:43 Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
10.05.2021 10:35 ZARZĄDZENIE NR 81/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 KWIETNIA 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
10.05.2021 10:27 ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
28.04.2021 13:51 Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Jaśminowej na okres do 3 lat.
28.04.2021 13:40 Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
28.04.2021 13:34 Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
28.04.2021 13:17 ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 KWIETNIA 2021 r. w sprawie: powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska
28.04.2021 13:11 ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 KWIETNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
23.04.2021 07:46 Zarządzenie Nr 74 /2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru uzupełniającego do programu „Słoneczny Lubliniec”
20.04.2021 10:35 ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 KWIETNIA 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.
20.04.2021 10:32 ZARZĄDZENIE NR 72 / 2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 KWIETNIA 2021 R. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
13.04.2021 13:14 Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: o głoszenia naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Lublińca
13.04.2021 13:04 Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: określenia harmonogramu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego
13.04.2021 12:54 Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
13.04.2021 12:43 ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Lubliniec dla samorządowego zakładu budżetowego
13.04.2021 12:37 Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rachunkowości programu „Słoneczny Lubliniec- dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”
13.04.2021 12:29 Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
13.04.2021 12:25 Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
13.04.2021 12:02 Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat.
13.04.2021 11:57 Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego na okres do 3 lat.
13.04.2021 11:54 Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego na okres do 3 lat.
13.04.2021 11:45 ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
13.04.2021 11:41 ZARZĄDZENIE NR 60/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
02.04.2021 11:25 ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie: sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.
02.04.2021 11:17 ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku
26.03.2021 08:40 Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2020 rok
22.03.2021 15:03 ZARZĄDZENIE NR 56/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MARCA 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec
16.03.2021 14:11 ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 MARCA 2021 ROKU w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
16.03.2021 14:02 Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
16.03.2021 13:47 ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 MARCA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

poprzednia 1 2 3 4 następna