Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2022 12:00 Zarządzenie Nr 304/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
02.05.2022 11:58 Zarządzenie Nr 303/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie rachunkowości programu „Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”
14.01.2022 10:09 Zarządzenie Nr 302/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu, na rzecz Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg w Lublińcu
14.01.2022 10:06 ZARZĄDZENIE NR 301/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
12.01.2022 08:48 ZARZĄDZENIE NR 300/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
12.01.2022 08:46 Zarządzenie Nr 299/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Lublińcu przy ul. Oleskiej
12.01.2022 08:41 ZARZĄDZENIE NR 298/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
12.01.2022 08:36 ZARZĄDZENIE NR 297/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 GRUDNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
30.12.2021 14:25 ZARZĄDZENIE NR 296/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
30.12.2021 14:22 ZARZĄDZENIE NR 295 / 2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2021R. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
30.12.2021 14:18 ZARZĄDZENIE NR 294/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 GRUDNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
30.12.2021 14:16 ZARZĄDZENIE NR 293 / 2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 GRUDNIA 2021R. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
30.12.2021 14:14 ZARZĄDZENIE NR 292/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.12.2021 11:35 ZARZĄDZENIE NR 291/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 ROKU w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025
21.12.2021 14:12 ZARZĄDZENIE NR 290/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2021r.   w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu 
21.12.2021 14:10 ZARZĄDZENIE NR 289/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2021r.   w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu 
21.12.2021 14:08 ZARZĄDZENIE NR 288/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2021r.   w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu   
21.12.2021 14:05 ZARZĄDZENIE NR 287/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2021r.   w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu   
15.12.2021 13:58 Zarządzenie Nr 286/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu, na rzecz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu
15.12.2021 13:51 Zarządzenie Nr 285/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu
15.12.2021 13:41 Zarządzenie Nr 284/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu
15.12.2021 13:23 Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu
15.12.2021 13:20 Zarządzenie Nr 282/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
15.12.2021 13:03 ZARZĄDZENIE NR 281/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
15.12.2021 12:58 ZARZĄDZENIE NR 280/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 ROKU w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
15.12.2021 12:56 Zarządzenie Nr 279/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
15.12.2021 12:51 ZARZĄDZENIE NR 278/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
15.12.2021 12:47 Zarządzenie Nr 277/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
15.12.2021 12:42 Zarządzenie Nr 276/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa
15.12.2021 12:18 Zarządzenie Nr 275/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
15.12.2021 12:12 Zarządzenie Nr 274/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. 11 Listopada oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości
15.12.2021 12:07 Zarządzenie Nr 273/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok
15.12.2021 12:05 Zarządzenie Nr 272/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2021r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
15.12.2021 12:04 ZARZĄDZENIE NR 271/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
15.12.2021 12:03 ZARZĄDZENIE NR 270/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
15.12.2021 12:01 ZARZĄDZENIE NR 269/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
15.12.2021 11:59 ZARZĄDZENIE NR 268/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LI STOPADA 2021 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
15.12.2021 11:56 Zarządzenie Nr 267/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej terenu na Bulwarze im. Franciszka Grotowskiego w Lublińcu oraz przy ul. Stawowej w Lublińcu w celu posadowienia urządzeń do wydawania zdrowej karmy dla ptactwa tzw. „Ptasi Bufet” na okres do 3 lat
15.12.2021 11:53 Zarządzenie Nr 266/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
02.12.2021 13:25 Zarządzenie Nr 265/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. M.C.Skłodowskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
02.12.2021 13:16 ZARZĄDZENIE NR 264/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LISTOPADA 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
02.12.2021 13:11 ZARZĄDZENIE NR 263/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 LISTOPADA 2021 ROKU w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
02.12.2021 13:00 ZARZĄDZENIE NR 262/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 LISTOPADA 2021 ROKU w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
02.12.2021 12:55 ZARZĄDZENIE NR 261/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 LISTOPADA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
02.12.2021 12:49 Zarządzenie Nr 260/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Wieniawskiego na okres do 3 lat.
02.12.2021 12:41 Zarządzenie Nr 259/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
12.11.2021 11:55 Zarządzenie Nr 258/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Szymanowskiego na okres do 3 lat
12.11.2021 11:51 Zarządzenie Nr 257/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca na okres do 3 lat.
12.11.2021 11:42 ZARZĄDZENIE NR 256/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
12.11.2021 11:31 Zarządzenie Nr 255/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości

1 2 3 4 5 6 następna