Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2021 14:17 Zarządzenie Nr 208/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na film promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca
21.09.2021 14:13 Zarządzenie Nr 207/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 września 2021r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
21.09.2021 13:45 Zarządzenie Nr 206/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 września 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Szymanowskiego na okres do 3 lat
21.09.2021 13:38 Zarządzenie Nr 205/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 września 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
21.09.2021 13:33 Zarządzenie Nr 204/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 września 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
21.09.2021 13:29 Zarządzenie Nr 203/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 września 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
21.09.2021 13:04 ZARZĄDZENIE NR 202/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
21.09.2021 13:00 Zarządzenie Nr 201/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2021 roku
21.09.2021 12:59 Zarządzenie Nr 200/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2021 r.
16.09.2021 13:24 ZARZĄDZENIE NR 199/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2021 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
16.09.2021 13:19 Zarządzenie Nr 198/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
16.09.2021 13:13 Zarządzenie Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
16.09.2021 13:08 Zarządzenie Nr 196/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Lublińcu
16.09.2021 13:04 Zarządzenie Nr 195/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca
16.09.2021 13:00 ZARZĄDZENIE NR 194/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.
16.09.2021 12:56 ZARZĄDZENIE NR 193/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku
16.09.2021 12:53 ZARZĄDZENIE NR 192/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku
26.08.2021 14:11 Zarządzenie Nr 191/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 14:07 Zarządzenie Nr 190/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 14:03 Zarządzenie Nr 189/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 14:00 Zarządzenie Nr 188/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 13:56 Zarządzenie Nr 187/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 13:41 Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 13:30 Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 13:24 Zarządzenie Nr 184/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 13:18 ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
26.08.2021 13:11 ZARZĄDZENIE NR 182/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 SIERPNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
26.08.2021 13:09 Zarządzenie Nr 181/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Brzozowej na okres do 3 lat.
26.08.2021 13:04 Zarządzenie Nr 180/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy ZHP na okres do 3 lat.
26.08.2021 12:54 Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat.
26.08.2021 12:35 Zarządzenie Nr 178/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Wojska Polskiego na okres do 3 lat.
26.08.2021 12:30 Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 sierpnia 2021r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
26.08.2021 12:10 ZARZĄDZENIE NR 176 / 2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 SIERPNIA 2021r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolnym 2021/2022
26.08.2021 12:07 ZARZĄDZENIE NR 175/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 SIERPNIA 2021 ROKU w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
26.08.2021 12:01 ZARZĄDZENIE NR 174/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 SIERPNIA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
26.08.2021 11:55 Zarządzenie Nr 173/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych na okres do 3 lat
26.08.2021 11:47 Zarządzenie Nr 172/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.08.2021 11:43 Zarządzenie Nr 171/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 sierpnia 2021 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
13.08.2021 11:28 ZARZĄDZENIE NR 170/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z 05 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 66/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z 24 kwietnia 2008 r. oraz Zarządzenia nr 78/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z 26 maja 2008 r.
13.08.2021 11:26 Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania pisemnych i ustnych przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości ( gruntowych, budynkowych, lokalowych), stanowiących własność Gminy Lubliniec
13.08.2021 11:21 Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
13.08.2021 11:18 ZARZĄDZENIE NR 167/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LIPCA 2021 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok
05.08.2021 13:46 ZARZĄDZENIE NR 166/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LIPCA 2021r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
05.08.2021 13:45 ZARZĄDZENIE NR 165/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LIPCA 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
05.08.2021 11:30 Zarządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Krótkiej na okres do 3 lat.
05.08.2021 11:07 Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Lisowickiej na okres do 3 lat.
05.08.2021 11:02 ZARZĄDZENIE NR 162/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LIPCA 2021 r. w sprawie wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych.
04.08.2021 13:06 Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2021 r.
04.08.2021 12:45 Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
04.08.2021 12:38 Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

1 2 3 4 5 następna