Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2021 13:11 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026”
28.09.2021 12:15 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:"Budowa monitoringu wizyjnego na terenie boiska oraz placu zabaw przy ul. Droniowickiej w Lublińcu"
28.09.2021 12:07 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ul. Sportowej w Lublińcu"
28.09.2021 12:01 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Mańki 3/7 w Lublińcu
27.09.2021 09:54 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie i montaż urządzenia edukacyjnego - koło do iluzji na skwerze przy ul. Sportowej w Lublińcu.
24.09.2021 12:31 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych w lokalach mieszkalnych – 15 sztuk, przy Grunwaldzkiej 27 w Lublińcu
24.09.2021 11:54 Ogłoszenie o wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego na sporządzenie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych
23.09.2021 09:58 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji 20 sztuk lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Lublińcu
21.09.2021 08:38 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji terenów Parku Grunwaldzkiego - ETAP 1
21.09.2021 08:16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy pl. Mańki 10
21.09.2021 08:15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11, o pow. 48,01 m2
21.09.2021 08:15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11, o pow. 36,61 m2
20.09.2021 08:56 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na opróżnienie pustostanów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Lublińcu
20.09.2021 08:40 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
17.09.2021 11:56 Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych
14.09.2021 12:09 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 26/5 w Lublińcu
14.09.2021 12:01 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja w Lublińcu”
13.09.2021 09:21 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wymianę stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
10.09.2021 08:38 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wymianę stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
10.09.2021 08:24 Ogłoszenie o zamówieniu na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
09.09.2021 11:40 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
09.09.2021 08:19 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
08.09.2021 10:21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych w 20 lokalach mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Lublińcu.
08.09.2021 10:17 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych w mieszkaniu komunalnym przy pl. K. Mańki 3/7 w Lublińcu
08.09.2021 10:14 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego przy pl. Niepodległości 2/6 w Lublińcu
07.09.2021 11:47 Zaproszenie do składania ofert na opróżnienie pustostanów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Lublińcu
07.09.2021 10:33 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
06.09.2021 15:36 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy pl. Mańki 3/7 w Lublińcu
01.09.2021 10:02 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
01.09.2021 08:52 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie renowacji 2 szt. drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
31.08.2021 08:37 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę komputerów używanych ( poleasingowych ) wraz z licencją na uzywanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
30.08.2021 15:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne.
30.08.2021 11:31 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
26.08.2021 09:30 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Dobudowa oświetlenia ledowego w ul. Myśliwskiej oraz przy drodze DK 11 w Lublińcu"
25.08.2021 10:51 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 26/5 w Lublińcu
25.08.2021 10:41 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 15/2 w Lublińcu
24.08.2021 10:00 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
24.08.2021 09:59 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Droniowickiej 45 w Lublińcu
24.08.2021 09:57 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z dobudową oświetlenia autonomicznego przy ul. Słowackiego w Lublińcu
23.08.2021 10:15 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych w mieszkaniu komunalnym przy pl. Niepodległości 2/6 w Lublińcu
20.08.2021 08:18 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy pl. Mańki 3/7 w Lublińcu
19.08.2021 14:51 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja w Lublińcu"
18.08.2021 14:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Droniowickiej 45 w Lublińcu.
18.08.2021 12:10 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Lubliniec"
17.08.2021 08:50 Zaproszenie do składania ofert na kompleksową instalację i uruchomienie kamery internetowej wraz z wystawieniem obrazu na stronę internetową.
16.08.2021 15:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Dobudowa oświetlenia ledowego w ul. Myśliwskiej oraz przy drodze DK 11 w Lublińcu"
11.08.2021 11:24 Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
11.08.2021 09:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Paderewskiego 15/2 w Lublińcu.
03.08.2021 14:15 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
03.08.2021 11:57 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440028S ul. Głowackiego i Staszica oraz nr 440059S ul. Ligonia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap

1 2 3 4 następna