Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2020 11:56 ZARZĄDZENIE NR 97/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2020 r. w sprawie: sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.
31.03.2020 11:53 ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 MARCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
31.03.2020 11:51 Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2019 rok
31.03.2020 11:47 Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Jaworowej na okres do 3 lat.
25.03.2020 12:52 Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w związku z ogłoszonym stanem epidemii
25.03.2020 12:50 ZARZĄDZENIE NR 92/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 MARCA 2020 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
24.03.2020 09:52 ZARZĄDZENIE NR 91/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 MARCA 2020 ROKU w sprawie sposobu ustalania stawek czynszu w okresie obowiązywania stanu epidemii
24.03.2020 09:42 Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok
23.03.2020 09:29 Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjmowania korespondencji w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
23.03.2020 09:26 Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
23.03.2020 09:24 Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Cyrana na okres do 3 lat.
23.03.2020 09:21 ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
16.03.2020 13:10 Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
16.03.2020 09:35 Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
16.03.2020 09:33 ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 MARCA 2020 ROKU w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
16.03.2020 09:31 Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych Państwa XXXXXX i XXXXXX nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. Droniowickiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości
16.03.2020 09:26 Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Żabiej na okres do 3 lat.
16.03.2020 08:43 ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 MARCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
16.03.2020 08:39 Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2020 r.
16.03.2020 08:33 Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska
16.03.2020 08:27 ZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 3 MARCA 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do podpisywania kart spisów wyborców do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
16.03.2020 08:24 ZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 3 MARCA 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
16.03.2020 08:21 ZARZĄDZENIE NR 75/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 MARCA 2020 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
16.03.2020 08:19 ZARZĄDZENIE NR 74/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 MARCA 2020 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
10.03.2020 13:08 ZARZĄDZENIE NR 73/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu i inwentaryzacji sprzętu OC znajdującego się w magazynach zakładów pracy na terenie miasta Lublińca.
10.03.2020 13:05 ZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
06.03.2020 14:18 Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
06.03.2020 14:13 Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Pokoju na okres do 3 lat.
06.03.2020 14:10 Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha na okres do 3 lat.
06.03.2020 14:07 Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia na okres do 3 lat.
06.03.2020 14:05 Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok
26.02.2020 12:49 Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej na okres do 3 lat.
26.02.2020 12:06 Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 12:01 Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 11:51 Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 11:45 Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 10:26 Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 10:17 Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 10:11 Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 10:03 Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 09:58 Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
26.02.2020 09:51 Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
25.02.2020 11:42 Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
25.02.2020 11:40 Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
25.02.2020 11:38 Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat.
25.02.2020 11:34 Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
25.02.2020 11:32 Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
25.02.2020 11:30 Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
25.02.2020 11:29 Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Baczyńskiego na okres do 3 lat.
25.02.2020 11:17 Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

1 2 następna