Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2019 09:37 Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
18.03.2019 09:36 Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
18.03.2019 08:45 Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
18.03.2019 08:42 Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie zachodniej obwodnicy miasta na okres powyżej 3 lat.
14.03.2019 10:18 ZARZĄDZENIE NR 59/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
14.03.2019 09:17 ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
14.03.2019 09:14 Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
08.03.2019 14:56 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
05.03.2019 09:20 ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LUTEGO 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
05.03.2019 09:16 Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
05.03.2019 08:53 ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LUTEGO 2019 r. zmieniające Zarządzenia nr 59/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15.02.2019 09:24 Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziału klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020
11.02.2019 09:28 ZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej
11.02.2019 09:26 Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
11.02.2019 09:22 Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
11.02.2019 09:21 Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
11.02.2019 09:18 Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
07.02.2019 12:52 ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
07.02.2019 12:49 ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
07.02.2019 12:47 Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
07.02.2019 12:44 ZARZĄDZENIE NR 43 / 2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
07.02.2019 12:40 ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
07.02.2019 12:37 Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
06.02.2019 14:41 ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
06.02.2019 14:38 Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
06.02.2019 14:36 Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
06.02.2019 14:34 Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ogrodowej na okres do 3 lat.
06.02.2019 14:20 ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
28.01.2019 14:24 Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych oraz określenia skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej.
28.01.2019 14:19 Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości budynkowej położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 48 na rzecz Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.
28.01.2019 14:12 Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
28.01.2019 14:11 Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego na okres do 3 lat.
28.01.2019 14:10 Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat.
28.01.2019 14:09 Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Wojska Polskiego na okres do 3 lat.
28.01.2019 14:04 Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2019 roku.
28.01.2019 13:56 ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2019
28.01.2019 08:31 ZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
18.01.2019 15:54 ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
18.01.2019 15:53 ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
15.01.2019 14:02 Zarządzenie 24/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 24/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2009 r.
15.01.2019 14:00 ZARZĄDZENIE NR 23/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
15.01.2019 13:57 Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
15.01.2019 13:50 Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
15.01.2019 13:46 ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
15.01.2019 13:44 ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
15.01.2019 13:41 Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Jaśminowej na okres do 3 lat.
15.01.2019 13:36 Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Oleskiej 80 na okres do 3 lat.
15.01.2019 13:35 Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Pokoju na okres do 3 lat.
15.01.2019 13:33 Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
15.01.2019 13:28 Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna