Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2019 13:52 Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
09.05.2019 13:48 Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
09.05.2019 13:42 Zarządzenie Nr 111/ 2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
09.05.2019 13:33 Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
09.05.2019 13:30 Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
09.05.2019 13:27 Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
09.05.2019 13:12 ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
09.05.2019 13:09 Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.05.2019 12:56 Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
09.05.2019 12:53 Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Lublinieckiej Rady Sportu
09.05.2019 12:49 ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
09.05.2019 12:46 Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania
09.05.2019 12:43 Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu na pl. K. Mańki na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
30.04.2019 13:04 Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
30.04.2019 13:01 Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 182/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 listopada 2013 r.
17.04.2019 09:39 ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
17.04.2019 09:35 ZARZĄDZENIE NR 97/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do podpisywania kart spisów wyborców do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
17.04.2019 09:18 ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
17.04.2019 09:15 Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
17.04.2019 08:56 Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2018 rok
17.04.2019 08:52 ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2019 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
09.04.2019 09:50 Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
09.04.2019 09:48 Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu
09.04.2019 09:45 Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu
09.04.2019 09:41 ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
09.04.2019 09:38 Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Cegielnianej na okres do 3 lat.
09.04.2019 09:36 Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
09.04.2019 09:29 Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Szymanowskiego na okres do 3 lat.
09.04.2019 09:26 Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sportowej na okres do 3 lat.
09.04.2019 09:19 Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.
09.04.2019 08:55 ZARZĄDZENIE NR 83/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
02.04.2019 09:53 ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
02.04.2019 09:50 Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
02.04.2019 09:48 Zarządzenie Nr 80 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
02.04.2019 09:44 Zarządzenie Nr 79 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
02.04.2019 09:39 Zarządzenie Nr 78 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
02.04.2019 09:34 Zarządzenie Nr 77 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
02.04.2019 09:27 ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
26.03.2019 13:49 ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12.03.2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
26.03.2019 13:47 ZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU w sprawie postępowania z dokumentacją w Systemie Obiegu Dokumentów (SOD) FINN SQL WEB
26.03.2019 13:42 Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2019r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
26.03.2019 13:39 ZARZĄDZENIE NR 72/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
26.03.2019 13:35 ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
19.03.2019 09:46 Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
19.03.2019 09:42 ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
19.03.2019 09:26 Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
19.03.2019 09:14 Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego terytorialnego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
18.03.2019 09:51 Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
18.03.2019 09:49 Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
18.03.2019 09:43 Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna