Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2019 13:35 Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego
24.06.2019 13:33 Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
24.06.2019 13:27 Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań
24.06.2019 12:18 Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
21.06.2019 09:44 ZARZĄDZENIE NR 159/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 CZERWCA 2019 R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
21.06.2019 09:41 ZARZĄDZENIE NR 158/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
21.06.2019 09:32 Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 9 stanowiącej własność Gminy Lubliniec i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
21.06.2019 09:22 ZARZĄDZENIE NR 156/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 CZERWCA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
21.06.2019 09:19 ZARZĄDZENIE NR 155/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
21.06.2019 09:11 Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”.
21.06.2019 09:00 ZARZĄDZENIE NR 153/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MAJA 2019 ROKU zmieniające zarządzenie w sprawie: centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów usług Gminy Lubliniec oraz jej jednostek budżetowych i zakładu  budżetowego
21.06.2019 08:53 ZARZĄDZENIE NR 152/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca
12.06.2019 14:44 ZARZĄDZENIE Nr 151/2019 Burmistrza Miasta lublińca z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Pani Agnieszki Stelmaszczyk ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
12.06.2019 14:42 Zarządzenie Nr 150 / 2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu, Droniowicka 45
12.06.2019 14:39 Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec
12.06.2019 14:29 Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
11.06.2019 10:31 Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: raportu o stanie Miasta Lubliniec
11.06.2019 10:27 ZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
06.06.2019 10:01 Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/III/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2019 roku.
06.06.2019 09:59 ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego „Lubliniec dawniej i dziś”
06.06.2019 09:55 Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat.
06.06.2019 09:54 Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Krótkiej na okres do 3 lat.
06.06.2019 09:49 Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha na okres do 3 lat.
06.06.2019 09:46 Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Jaworowej na okres do 3 lat.
06.06.2019 09:44 Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Cegielnianej na okres do 3 lat.
06.06.2019 09:35 Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Lisowickiej na okres do 3 lat.
06.06.2019 09:30 Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.06.2019 09:27 Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.06.2019 08:59 Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Szymanowskiego na okres do 3 lat.
06.06.2019 08:56 Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
06.06.2019 08:47 Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. M. C. Skłodowskiej na okres do 3 lat.
06.06.2019 08:46 Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sportowej na okres do 3 lat.
04.06.2019 09:24 ZARZĄDZENIE NR 131/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
04.06.2019 09:22 ZARZĄDZENIE NR 130 / 2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu, ul. Uchodźców 34, 42-700 Lubliniec
04.06.2019 09:20 ZARZĄDZENIE NR 129 / 2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu, ul. Wawrzyńca Hajdy 20, 42-700 Lubliniec
04.06.2019 09:15 ZARZĄDZENIE NR 128 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, ul. Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec
04.06.2019 09:07 Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu
04.06.2019 09:00 ZARZĄDZENIE NR 126/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
04.06.2019 08:55 Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
04.06.2019 08:46 Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
04.06.2019 08:35 ZARZĄDZENIE NR 123/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
21.05.2019 13:37 Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
21.05.2019 13:35 Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
21.05.2019 13:21 Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
21.05.2019 13:17 Zarządzenie Nr 119 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
21.05.2019 12:45 Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Operatorów Systemów Informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
21.05.2019 12:42 Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Operatorów Systemów Informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
21.05.2019 12:37 Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
21.05.2019 12:26 ZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
21.05.2019 12:22 ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 MAJA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna