Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2019 12:38 ZARZĄDZENIE NR 213/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do podpisywania kart spisów wyborców do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
06.09.2019 12:33 ZARZĄDZENIE NR 212/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
06.09.2019 11:59 ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
06.09.2019 11:56 Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.
06.09.2019 11:46 Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.
05.09.2019 14:32 Zarządzenie nr 208/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
05.09.2019 14:17 Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
05.09.2019 14:02 ZARZĄDZENIE NR 206/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2019r. - "Wyprawka szkolna"
05.09.2019 14:00 Zarządzenie nr 205/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
27.08.2019 12:09 Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. ZHP na okres do 3 lat.
27.08.2019 11:59 Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.08.2019 11:56 Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
27.08.2019 11:43 Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
26.08.2019 09:17 Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
26.08.2019 09:10 Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
26.08.2019 09:07 Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
26.08.2019 09:02 Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
26.08.2019 08:51 ZARZĄDZENIE NR 196/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 SIERPNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
26.08.2019 08:47 Zarządzenie nr 195 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
26.08.2019 08:20 ZARZĄDZENIE NR 194/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
26.08.2019 08:16 Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany składu członków Lublinieckiej Rady Sportu
09.08.2019 14:36 Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego przy pl. Mańki 3 w Lublińcu.
09.08.2019 14:34 Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu.
09.08.2019 14:31 Zarządzenie nr 190/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
09.08.2019 14:29 ZARZĄDZENIE NR 189/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
09.08.2019 14:25 Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat.
09.08.2019 14:23 Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Cichociemnych na okres do 3 lat.
09.08.2019 14:17 Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej na okres do 3 lat.
09.08.2019 14:15 Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego na okres do 3 lat.
09.08.2019 14:14 Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
09.08.2019 13:38 Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 roku
09.08.2019 13:35 ZARZĄDZENIE NR 182/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
09.08.2019 13:32 ZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
01.08.2019 13:38 Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
01.08.2019 13:28 Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Wojska Polskiego na okres do 3 lat.
01.08.2019 13:25 ZARZĄDZENIE NR 178 / 2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LIPCA 2019R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
12.07.2019 13:26 ZARZĄDZENIE NR 177/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec.
12.07.2019 13:22 Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
11.07.2019 08:27 Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
11.07.2019 08:23 ZARZĄDZENIE NR 174/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 LIPCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
11.07.2019 08:22 Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie wskazania i upoważnienia osób do odsłuchania nagrania rozmowy telefonicznej z centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
11.07.2019 08:19 Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu
11.07.2019 08:14 ZARZĄDZENIE NR 171/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
11.07.2019 08:08 ZARZĄDZENIE NR 170/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
01.07.2019 14:25 Zarządzenie Nr 169/ 2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu, ul. Droniowicka 45
01.07.2019 14:22 Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
01.07.2019 14:21 Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
01.07.2019 14:19 Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Kochcickiej na okres do 3 lat.
01.07.2019 14:08 ZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
24.06.2019 13:37 ZARZĄDZENIE NR 164/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 CZERWCA 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna