Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2019 14:30 ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
14.10.2019 12:45 Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020"
14.10.2019 12:40 Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w Lublińcu przy ul.Piłsudskiego na okres do 3 lat
14.10.2019 12:33 Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul.Cisowej na okres do 3 lat
14.10.2019 12:29 Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Lublińcu przy ul.Targowej na okres do 3 lat
14.10.2019 12:26 Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
14.10.2019 12:24 Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
03.10.2019 12:34 Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny propozycji projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
03.10.2019 12:26 Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Makowej na okres do 3 lat.
03.10.2019 12:14 Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 października 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
03.10.2019 12:01 ZARZĄDZENIE NR 253/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
02.10.2019 14:16 Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.10.2019 14:12 Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.10.2019 14:08 Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.10.2019 14:05 Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.10.2019 13:50 Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.10.2019 13:20 Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.10.2019 13:11 Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
02.10.2019 12:53 ZARZĄDZENIE NR 245/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
02.10.2019 12:39 Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 września 2019r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
02.10.2019 09:56 Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Cisowej na okres do 3 lat.
02.10.2019 09:48 Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia na okres do 3 lat.
02.10.2019 09:45 Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia na okres do 3 lat.
02.10.2019 09:40 ZARZĄDZENIE NR 240/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie instrukcji kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5.
02.10.2019 09:32 ZARZĄDZENIE NR 239/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 16 WRZEŚNIA ROKU w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
02.10.2019 09:24 ZARZĄDZENIE NR 238/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania jury do oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy konkursu fotograficznego „Lubliniec – dawniej i dziś”
27.09.2019 13:50 ZARZĄDZENIE NR 237/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
27.09.2019 13:40 Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 148/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad - polityki rachunkowości
27.09.2019 13:32 Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesiania formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec
27.09.2019 13:24 Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. Informatyki w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
27.09.2019 13:20 Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Operatorów Systemów Informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.09.2019 13:52 Zarządzenie nr 232/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
20.09.2019 13:50 ZARZĄDZENIE NR 231/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
20.09.2019 13:45 ZARZĄDZENIE NR 230/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
20.09.2019 13:43 Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
20.09.2019 13:39 ZARZĄDZENIE NR 228/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
11.09.2019 09:51 ZARZĄDZENIE NR 227/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
11.09.2019 09:47 Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
11.09.2019 09:30 Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
11.09.2019 08:14 ZARZĄDZENIE NR 224/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 WRZEŚNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
06.09.2019 14:37 ZARZĄDZENIE NR 223/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
06.09.2019 14:30 ZARZĄDZENIE NR 222/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
06.09.2019 14:18 Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.09.2019 14:16 Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.09.2019 14:13 Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.09.2019 14:06 Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.09.2019 13:58 Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.09.2019 13:50 Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.09.2019 13:08 Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu pełniącemu obowiązki Dyrektora.
06.09.2019 12:55 Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu pełniącemu obowiązki Dyrektora.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna