Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2021 09:28 Petycja dotycząca kontroli realizacji wydanych decyzji dotyczących inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami - ul. Inwestycyjna i Klonowa
30.09.2021 13:14 Petycja w sprawie przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej, w ramach realizacji kolejnego etapu rewitalizacji doliny rzeki Lublinicy, na odcinku od ul. Sportowej do ul. Spokojnej w Lublińcu
02.09.2021 09:07 Petycja w sprawie sprzeciwu sprzedaży działek firmie MAKPOL Recykling sp. z o.o.
09.06.2021 08:33 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2020 roku
28.05.2021 10:28 Petycja w sprawie zatrzymania wycinki drzew w lasach.
24.03.2021 10:00 Petycja w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Wydma w Kokotku.
24.03.2021 09:59 Petycja w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Wydma w Kokotku.
24.03.2021 09:57 Petycja w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Wydma w Kokotku.
12.02.2021 12:11 Petycja w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych dot. uzupełnienia witaminy D
04.02.2021 14:15 List otwarty Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
06.11.2020 12:36 Petycja/wniosek dotyczący środków ochrony na przeciwdziałanie "COVID-19"
16.09.2020 12:30 Petycja w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Lublińcu ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w mieście Lubliniec
18.08.2020 12:45 Petycja z dnia 08 sierpnia 2020 r. w sprawie wydatkowania środków Gminy na zakup płynów do dezynfekcji rąk.
15.07.2020 15:17 Petycja z dnia 03.07.2020 r. w sprawie rozpatrzenia możliwości podjęcia odpowiedniej uchwały regulującej zasady korzystania z nieruchomości na terenie Miasta Lublińca w zakresie określenia dni tygodnia oraz godzin, w których będzie dopuszczalne korzystanie z kosiarek, pił do drewna itp.
01.07.2020 08:24 Petycja z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej z obwodnicą Lublińca
02.06.2020 08:36 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2019 roku
27.05.2020 10:06 Odpowiedź na petycję z dnia 23.04.2020r. o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących do Urzędu
26.05.2020 10:20 Odpowiedź na petycję z dnia 11.05.2020 roku dot. budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Czesława Niemena w Lublińcu
22.05.2020 10:26 Petycja z dnia 11.05.2020 roku dot. budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Czesława Niemena w Lublińcu
22.05.2020 09:41 Petycja z dnia 23.04.2020r. o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących do Urzędu
19.05.2020 13:18 Odpowiedź na petycję z dnia 02.03.2020 roku w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy ul. Oleskiej w Lublińcu
07.05.2020 09:26 Petycja Stop zagrozeniu zdrowia i życia z dnia 24.03.2020r.
15.04.2020 13:28 Petycja z dnia 02.03.2020r. w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy ul. Oleskiej w Lublińcu
05.12.2019 08:41 Odpowiedź GDDKiA na petycję z dnia 04.10.2019 r. w sprawie zainstalowania świateł na żądanie dla pieszych na skrzyżowaniu ul. M.C.Skłodowskiej z obwodnicą Lublińca (DK11)
15.10.2019 10:19 Przekazanie petycji w sprawie zainstalowania świateł na żądanie dla pieszych na skrzyżowaniu ul. M.C.Skłodowskiej z obwodnicą Lublińca (DK11)
15.10.2019 07:52 Petycja z dnia 04.10.2019 r. w sprawie zainstalowania świateł na żądanie dla pieszych na skrzyżowaniu ul. M.C.Skłodowskiej z obwodnicą Lublińca (DK11)
11.07.2019 13:33 Petycja z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kokotku
11.07.2019 13:29 Petycja z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu
05.06.2019 10:24 Petycja z dnia 28-05-2019 - Koszty użytkowania służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych
26.04.2019 14:06 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2018 roku
06.02.2019 09:09 Odpowiedź na petycję z dnia 09.11.2018 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia
07.12.2018 14:54 Petycja z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
05.12.2018 08:48 Odpowiedź na petycję z dnia 13.11.2018 r. dotyczącą zmiany obecnego przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej na podwyższone przejście dla pieszych
26.11.2018 09:32 Petycja z dnia 13.11.2018 r. dotycząca zmiany obecnego przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej na podwyższone przejście dla pieszych
21.11.2018 07:41 Petycja z dnia 09.11.2018 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia
25.09.2018 15:20 Petycja z dnia 20 września 2018r. w sprawie V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"
28.06.2018 15:27 Petycja z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
14.03.2018 14:29 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2017 roku
23.10.2017 12:38 Odpowiedź na petycję z dnia 10.10.2017 r. w sprawie organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza w Lublińcu
16.10.2017 10:42 Petycja z dnia 10.10.2017 r. w sprawie projektu organizacji ruchu w mieście Lubliniec
16.10.2017 09:44 Odpowiedź na petycję z dn. 29.09.2017 roku w sprawie rozbudowy ul. Kochanowskiego w Lublińcu
05.10.2017 10:33 Petycja z dn. 29.09.2017 roku w sprawie rozbudowy ul. Kochanowskiego oraz ulic przyległych wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego
20.09.2017 11:20 Odpowiedź na petycję w sprawie modernizacji ul. Kochanowskiego w Lublińcu.
07.09.2017 07:56 Petycja z dn. 25.08.2017 roku w sprawie modernizacji ul. Kochanowskiego w Lublińcu
10.05.2017 15:20 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2016 roku
14.02.2017 13:59 Petycja z dnia 30.01.2017r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Lublińcu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
10.11.2016 10:02 Odpowiedź na petycję z dnia 29.10.2016r. w sprawie Konkursu "Wzorowa Łazienka" – "Domestos odnawia szkolne toalety"
08.11.2016 14:36 Petycja z dn.31.10..2016r. w sprawie konkursu "wzorowa łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"
18.04.2016 13:35 Odpowiedź na petecję
22.03.2016 14:21 Petycja z dn. 7.1.2016r. w sprawie wytyczenia drogi dojazdowej pomiędzy ul. Chabrową i Wymyślacz