Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2019 09:09 Odpowiedź na petycję z dnia 09.11.2018 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia
07.12.2018 14:54 Petycja z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
05.12.2018 08:48 Odpowiedź na petycję z dnia 13.11.2018 r. dotyczącą zmiany obecnego przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej na podwyższone przejście dla pieszych
26.11.2018 09:32 Petycja z dnia 13.11.2018 r. dotycząca zmiany obecnego przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej na podwyższone przejście dla pieszych
21.11.2018 07:41 Petycja z dnia 09.11.2018 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia
25.09.2018 15:20 Petycja z dnia 20 września 2018r. w sprawie V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"
28.06.2018 15:27 Petycja z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
14.03.2018 14:29 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2017 roku
23.10.2017 12:38 Odpowiedź na petycję z dnia 10.10.2017 r. w sprawie organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza w Lublińcu
16.10.2017 10:42 Petycja z dnia 10.10.2017 r. w sprawie projektu organizacji ruchu w mieście Lubliniec
16.10.2017 09:44 Odpowiedź na petycję z dn. 29.09.2017 roku w sprawie rozbudowy ul. Kochanowskiego w Lublińcu
05.10.2017 10:33 Petycja z dn. 29.09.2017 roku w sprawie rozbudowy ul. Kochanowskiego oraz ulic przyległych wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego
20.09.2017 11:20 Odpowiedź na petycję w sprawie modernizacji ul. Kochanowskiego w Lublińcu.
07.09.2017 07:56 Petycja z dn. 25.08.2017 roku w sprawie modernizacji ul. Kochanowskiego w Lublińcu
10.05.2017 15:20 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2016 roku
14.02.2017 13:59 Petycja z dnia 30.01.2017r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Lublińcu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
10.11.2016 10:02 Odpowiedź na petycję z dnia 29.10.2016r. w sprawie Konkursu "Wzorowa Łazienka" – "Domestos odnawia szkolne toalety"
08.11.2016 14:36 Petycja z dn.31.10..2016r. w sprawie konkursu "wzorowa łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"
18.04.2016 13:35 Odpowiedź na petecję
22.03.2016 14:21 Petycja z dn. 7.1.2016r. w sprawie wytyczenia drogi dojazdowej pomiędzy ul. Chabrową i Wymyślacz