Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2016 10:46 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
29.08.2016 09:21 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż dwóch słupków parkingowych chowanych w ziemię.
29.08.2016 08:43 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu
29.08.2016 08:34 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2
29.08.2016 08:33 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Tylnej 10
26.08.2016 09:41 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z 17 sierpnia
25.08.2016 14:42 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. 74 G.P.P. w Lublińcu
25.08.2016 12:30 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z realizacją inwestycji pn.: "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu"
24.08.2016 10:37 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. 74 G.P.P. w Lublińcu
24.08.2016 09:40 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i wymianie obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. K. Mańki 1 w Lublińcu
24.08.2016 09:36 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych oraz ganku wejściowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się przy ul. E. Stein 6 w Lublińcu
24.08.2016 09:32 Ogłoszenie o unieważnieniu przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na remoncie schodów zewnętrznych oraz ganku wejściowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się przy ul. E. Stein 6 w Lublińcu
24.08.2016 09:29 Ogłoszenie o unieważnieniu przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i wymianie obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. K. Mańki 1 w Lublińcu
24.08.2016 09:24 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji wodnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stein 6 w Lublińcu
22.08.2016 14:41 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kompleksowej usługi konserwacji boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.
18.08.2016 14:09 Ogłoszenie o wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2016/2017
17.08.2016 15:13 Zaproszenie do składania ofert na realizację dowozu indywidualnego do szkół dla dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017 na terenie miasta Lubliniec
17.08.2016 12:45 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Słonecznej w Lublińcu
17.08.2016 09:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków komunalnych"
17.08.2016 09:03 Ogłoszenie o unieważnieniu przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
11.08.2016 14:22 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej w budynku przy ul. Tylnej 10 w Lublińcu
10.08.2016 15:14 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu"
10.08.2016 13:48 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych oraz ganku wejściowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się przy ul. E. Stein 6 w Lublińcu
10.08.2016 10:33 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową zespołu szkolno-przedszkolnego przy szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu
08.08.2016 10:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i wymianie obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. K. Mańki 1 w Lublińcu
02.08.2016 15:26 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec
02.08.2016 12:53 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków komunalnych"
27.07.2016 15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2016/2017
26.07.2016 14:52 Ogłoszenie o anulowaniu ogłoszenia na dowóz uczniów z dnia 19 lipca 2016r
25.07.2016 08:21 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót zwiazanych z przebudową drogi gminnej ul. Słonecznej w Lublińcu
19.07.2016 14:46 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"
19.07.2016 14:30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. 74 G.P.P w Lublińcu
19.07.2016 10:08 Zaproszenie do składania ofert na dowóz uczniów
15.07.2016 08:16 Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec
08.07.2016 11:50 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych - Przebudowa drogi gminnej ul. Niegolewskich w Lublińcu
04.07.2016 14:07 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu
04.07.2016 11:43 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykoania utwardzenia pobocza wzdłuż budynku nr 7 przy ul. Wojska Polskiego w Lublińcu
01.07.2016 13:32 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z budową Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu wraz z rozbiórką istniejącego budynku
28.06.2016 13:37 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa Miejsko -Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu wraz z rozbiórką istniejącego budynku"
27.06.2016 14:00 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z modernizacją elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 13 w Lublińcu
27.06.2016 13:38 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul.Strzeleckiej w Lublińcu
24.06.2016 15:05 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stalmacha 22 w Lublińcu (zadanie nr 1) i remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz wymianą fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem powierzchni terenu przy ul. Kościuszki 8 w Lublińcu (zadanie nr 2)
24.06.2016 08:40 Zaproszenie do składania ofert na czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach gminnych w Lublińcu
23.06.2016 14:16 Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie podziałów geodezyjnych
23.06.2016 10:16 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę kablowego oświetlenia ulic w Lublińcu
22.06.2016 08:50 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
21.06.2016 14:39 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i wymianie obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. K. Mańki 1 w Lublińcu
20.06.2016 10:10 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia pobocza wzdłuż budynku nr 7 przy ul. Wojska Polskiego w Lublińcu
14.06.2016 11:16 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac geodezyjnych
14.06.2016 09:29 Ogłoszenie o wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Kubusia Puchatka w Lublińcu

poprzednia 1 2 3 4 5 następna