Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2015 11:57 Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
31.03.2015 13:19 ZARZĄDZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 MARCA 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów ...
31.03.2015 13:16 Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...
31.03.2015 13:13 Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego do organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...
31.03.2015 13:08 Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
31.03.2015 13:04 Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
31.03.2015 12:56 ZARZĄDZENIE NR 53/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2012 roku sprawie powołania Zespołu ...
31.03.2015 12:50 ZARZĄDZENIE NR 52/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 71/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
31.03.2015 12:07 Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej na okres do 3 lat oraz ...
31.03.2015 12:04 Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz ...
31.03.2015 12:01 Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
30.03.2015 09:15 Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.
30.03.2015 09:10 ZARZĄDZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 MARCA 2015 R. w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego miasta Lublińca w 2015 roku
30.03.2015 09:01 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 MARCA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
30.03.2015 08:46 Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
30.03.2015 08:43 Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: powołania nowego członka Lublinieckiej Rady Gospodarczej
18.03.2015 09:35 Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Oleskiej w Lublińcu na okres do 3 lat ..
18.03.2015 09:30 Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sobieskiego w Lublińcu na okres ...
18.03.2015 09:21 Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Pustej Kuźnicy w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania ...
18.03.2015 09:18 Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych ...
11.03.2015 13:27 ZARZĄDZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LUTEGO 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
11.03.2015 13:22 Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
11.03.2015 13:20 Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz ...
11.03.2015 13:12 Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
11.03.2015 12:53 Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia środków na 2015 rok na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ...
06.03.2015 14:21 ZARZĄDZENIE NR 34 /2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 LUTEGO 2015 R. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
06.03.2015 14:06 Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
06.03.2015 14:00 Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...
06.03.2015 13:55 ZARZĄDZENIE NR 31 /15 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 LUTEGO 2015 ROKU w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
06.03.2015 13:53 ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 lutego 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
20.02.2015 14:20 Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2015 roku
20.02.2015 14:16 Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.02.2015 14:06 Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca...
20.02.2015 12:55 Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
11.02.2015 12:56 ZARZĄDZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
11.02.2015 12:52 ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 STYCZNIA 2015 ROKU zmieniające Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 17 stycznia 2015 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
11.02.2015 12:49 Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
11.02.2015 12:46 Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. koordynacji spraw związanych z przygotowaniem Programu Rozwoju ...
11.02.2015 12:42 Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w rejonie ...
11.02.2015 10:07 Zarządzenie Nr 20 /2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania pisemnych i ustnych przetargów oraz rokowań na sprzedaż ...
11.02.2015 10:04 Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2015 09:17 ZARZĄDZENIE NR 18/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 49/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
11.02.2015 09:08 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
11.02.2015 08:56 ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2015
11.02.2015 08:49 ZARZĄDZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii ...
12.01.2015 14:39 Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny krótkotrwałego najmu lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
12.01.2015 14:29 Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz ...
12.01.2015 14:23 Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Lublinieckiej Rady Kultury
12.01.2015 14:09 ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 STYCZNIA 2015 R. w sprawie: konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Lubliniec
12.01.2015 14:04 Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna