Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2015 12:07 Uchwała Nr 82/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
06.05.2015 11:59 Uchwała Nr 81/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.05.2015 11:56 Uchwała Nr 80/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komuanalnymi
06.05.2015 11:54 Uchwała Nr 79/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.05.2015 11:50 Uchwała Nr 78/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 520/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualności studium i......
06.05.2015 11:47 Uchwała nr 77/VII/2015 Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
06.05.2015 11:45 Uchwała Nr 76/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
06.05.2015 11:41 Uchwała Nr 75/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
30.03.2015 11:28 Uchwała Nr 74/VI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawieutworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maj
30.03.2015 11:26 Uchwała Nr 73/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu i jego Dyrektora
30.03.2015 11:24 Uchwała Nr 72/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w .........
30.03.2015 11:21 Uchwała Nr 71/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych ......
30.03.2015 11:18 Uchwała Nr 70/VI2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 530/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy ......
30.03.2015 11:15 Uchwała Nr 69/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
30.03.2015 11:12 Uchwała Nr 68/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
30.03.2015 11:11 Uchwała Nr 67/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla zakładu budżetowego
30.03.2015 11:09 Uchwała Nr 66/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego
30.03.2015 11:04 Uchwała Nr 65/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
03.03.2015 09:21 Uchwała nr 64/V/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny przez Gminę Lubliniec prawa własności nieruchomości gruntowych Powiatu Lublinieckiego
03.03.2015 09:18 Uchwała Nr 63/V/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy Tarnowskich Gór zawartej w projekcie "Programu....
03.03.2015 09:16 Uchwała Nr 62/V/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy........
03.03.2015 09:14 Uchwała Nr 61/V/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
03.03.2015 09:11 Uchwała Nr 60/V/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec, połozonych w Lublińcu - kokotku
03.03.2015 09:09 Uchwała Nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
03.03.2015 09:08 Uchwała Nr 58/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
03.03.2015 09:05 Uchwała nr 57/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany uchwały Nr 47/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku.
03.02.2015 12:04 Uchwała Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na niodpłatne nabycie w drodze darowizny przz Gminy Lubliniec prawa własności nieruchomości gruntowej
03.02.2015 12:02 Uchwała Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Lubliniec
03.02.2015 12:00 Uchwała Nr 54/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Częstochowie
03.02.2015 11:59 Uchwała Nr 53/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Częstochowskiej
03.02.2015 11:55 Uchwała Nr 52/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
03.02.2015 11:53 Uchwała Nr 51/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
03.02.2015 11:50 Uchwała Nr 50/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

poprzednia 1 2 3