Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2015 15:03 Uchwała Nr 132/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Lisowickiej
29.09.2015 15:00 Uchwała Nr 131/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 9 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
29.09.2015 14:55 Uchwała Nr 130/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej
29.09.2015 14:52 Uchwała Nr 129/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
29.09.2015 14:47 Uchwała Nr 128/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
29.09.2015 14:43 Uchwała Nr 127/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości, położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej, stanowiącej własność Pana Jana Baszta
29.09.2015 14:39 Uchwała Nr 126/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.
29.09.2015 14:35 Uchwała Nr 125/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
29.09.2015 14:26 Uchwała Nr 124/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu
31.08.2015 14:50 Uchwała Nr 123/XII/2015 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015 r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
31.08.2015 14:46 Uchwała Nr 122/XII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015 r. uchwałę Nr 108/X/2015 Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, połozonej w Lublińcu przy ul.M.C.Sklodowskiej
31.08.2015 14:42 Uchwała Nr 121/XII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
31.08.2015 14:39 Uchwała Nr 120/XII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
31.08.2015 14:34 Uchwała Nr 119/XII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.
31.08.2015 14:33 Uchwała Nr 118/XII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
22.07.2015 13:41 Uchwała nr 117/XI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015 w sprawie wniesienie odpowiedzi na skargę Fundacji Ochrony Zwierząt i srodowiska "Lex Nova" w Piotrkowie Trybunalskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach , na uchwałę Nr 62/v/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu
22.07.2015 13:38 Uchwała Nr 116/XI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.,ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum
22.07.2015 13:18 Uchwała Nr 115?XI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową częśc miasta Lublińca
22.07.2015 13:13 Uchwała Nr 114/XI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
22.07.2015 13:08 Uchwała Nr 113/XI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
22.07.2015 13:07 Uchwała Nr 112/XI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla zakładu budżetowego.
29.06.2015 11:03 Uchwała Nr 111/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lubliniec opracowanego w ramach projektu pn.:"Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej- Plam gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec".........
29.06.2015 10:59 Uchwała Nr 110/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 240/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, połozonych w Lublińcu przy ul.Klonowej z uwzględnieniem dotychczasowych zmian.
29.06.2015 10:55 Uchwała Nr 109/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul.Lisowickiej
29.06.2015 10:49 Uchwała Nr 108/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C.SAkłodowskiej
29.06.2015 10:48 Uchwała Nr 107/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, polożonej w Lublińcu przy ul.Mickiewicza
29.06.2015 10:30 Uchwała Nr 106/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul.Powstańców Śląskich
29.06.2015 10:28 Uchwała Nr 105/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawiewyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
29.06.2015 10:27 Uchwała Nr 104/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
29.06.2015 10:26 Uchwała Nr 103/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r.
29.06.2015 10:25 Uchwała Nr 102/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.06.2015 10:23 Uchwała Nr 101/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2014 rok
29.06.2015 10:21 Uchwała Nr 100/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2014 rpk.
02.06.2015 13:57 Uchwała Nr 99/IX/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
02.06.2015 13:54 Uchwała Nr 98/IX/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniujacego kandydatów na ławników sądowych
02.06.2015 13:47 Uchwała Nr 97/IX/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r.w sprawie odmowy uchylenia uchwały rady Miejskiej w Lublińcu Nr 62/V2015 z dnia 26 lutego 2015 r. ..........
02.06.2015 13:14 Uchwała Nr 96/IX/2015 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
02.06.2015 13:11 Uchwała Nr 95/IX/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż uzytkownikowi wieczystemu prawa własności nieruchomości gruntowej
02.06.2015 13:05 Uchwała Nr 94/IX/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...............
02.06.2015 12:32 Uchwała Nr 93/IX/2015 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie okreslenia ...
02.06.2015 12:30 Uchwała Nr 92/IX/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
02.06.2015 12:28 Uchwała Nr 91/IX/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
02.06.2015 12:19 Uchwała Nr 90/IX/2015 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 rady Miejskiej w Lublińcu ..........
02.06.2015 11:01 Uchwała Nr 89/IX/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koszęcin
02.06.2015 10:51 Uchwała Nr 88/VIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia flagi miasta i zasad jej używania
06.05.2015 12:47 Uchwała Nr 87/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 wc sprawie powołania Skarbnika Miasta Lublińca
06.05.2015 12:46 Uchwała Nr 86/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lublińca
06.05.2015 12:45 Uchwała Nr 85/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
06.05.2015 12:42 Uchwała Nr 84/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy w Lublińcu i jego Dyrektora
06.05.2015 12:39 Uchwała Nr 83/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017

poprzednia 1 2 3 następna