Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2014 08:30 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr DOII-III-eb/BOII-3eb-772-12-762/13/14
29.04.2014 10:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych
04.03.2014 10:01 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.8.2013 z dnia 25.02.2014r.
28.10.2013 12:46 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.8.2013 z dnia 17.10.2013 r.
15.01.2013 09:41 Obwieszczenie Wojewody Slaskiego Nr IFXIII.747.7.2012
02.01.2013 12:23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2012 z dnia 13.12.2012 r.
25.09.2012 09:25 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.7.2012 z dnia 17.09.2012 r.
28.08.2012 09:31 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.7.2012 z dnia 13.08.2012 r.
27.07.2012 09:17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.7.2012 z dnia 02.07.2012 r.
27.07.2012 09:09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.6.2012 z dnia 02.07.2012 r.
28.03.2011 14:40 Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania dla inwestycji drogowej Urzędu Miasta Lublińca.
27.10.2006 11:57 Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 października 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych
27.10.2006 11:54 Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 września 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranyc
14.04.2006 08:46 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
05.04.2006 10:21 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Wschodniej.
28.02.2006 09:49 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek i Steblów
03.02.2006 10:07 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia i południowej dzielnicy miasta Lublińca...
04.06.2004 14:42 Obwieszczenia - archiwum

poprzednia 1 2