Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2014 12:57 Uchwała Nr 526/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca 2014 rok
29.05.2014 12:55 Uchwała Nr 525/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowefo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubliniec
05.05.2014 09:36 Uchwała Nr 524/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie stanowczego protestu w związku z likwidacją połaczeń kolejowych na odcinku Lubliniec-Częstochowa oraz ......
05.05.2014 09:34 Uchwała Nr 523/XLVII/2014 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
05.05.2014 09:32 Uchwała Nr 522/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Lisowickiej w zachodniej części...
05.05.2014 09:30 Uchwała rady Miejskiej Nr 521/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Częstochowskiej...
05.05.2014 09:27 Uchwała Nr 520/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.
05.05.2014 09:26 Uchwała nr 519/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lublińca do złożenia wniosku o dofinansowanie .....
05.05.2014 09:24 Uchwała Nr 518/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia środków z Fundzuszu Spójności
05.05.2014 09:22 Uchwała Nr 517/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
05.05.2014 09:19 Uchwała Nr 516/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
05.05.2014 09:17 Uchwała Nr 515/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 317/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia
05.05.2014 09:14 Uchwała Nr 514/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 441/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie udzielenia
15.04.2014 14:39 Uchwała nr 513/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ............
15.04.2014 14:37 Uchwała Nr 512/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie
15.04.2014 14:34 Uchwała Nr 511/XLVI/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
15.04.2014 14:31 Uchwała Nr 510/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych ...
27.03.2014 10:36 Uchwała Nr 509/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
27.03.2014 10:33 Uchwała Nr 508/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec
27.03.2014 10:30 Uchwała Nr 507/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie nadania nazwy promenadzie na terenie miasta Lublińca.
27.03.2014 10:28 Uchwała Nr 506/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyznania pierwszwństwa
27.03.2014 10:24 Uchwała Nr 505/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec,położonej w Lublińcu.
27.03.2014 10:22 Uchwała Nr 504/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu
27.03.2014 10:18 Uchwała Nr 503/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
27.03.2014 10:14 Uchwała Nr 502/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
27.03.2014 10:11 Uchwała Nr 501/XLV/2014 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
28.02.2014 11:48 Uchwała Nr 500/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
28.02.2014 11:43 Uchwała Nr 499/XLIV/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubliniec.
28.02.2014 11:40 Uchwała nr 498/XLIV/2014 rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku ....
28.02.2014 11:32 Uchwała Nr 497/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
28.02.2014 11:28 Uchwała Nr 496/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
28.02.2014 11:24 Uchwała Nr 495/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
28.02.2014 11:19 uchwała Nr 494/XLIV/2014 rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
28.02.2014 11:16 Uchwała Nr 493/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości polożonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości.
30.01.2014 11:33 Uchwała Nr 492/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w rejonie ul.ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
30.01.2014 11:21 Uchwała Nr 491/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
30.01.2014 11:15 Uchwała Nr 490/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2014 roku.
30.01.2014 11:12 Uchwała Nr 489/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

poprzednia 1 2 3