Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2014 14:00 Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2014 rok na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w ...
21.02.2014 13:56 Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w L-cu ...
21.02.2014 13:51 ZARZĄDZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 LUTEGO 2014 ROKU w sprawie : formy sporządzania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych
14.02.2014 13:09 Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały ...
14.02.2014 12:50 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2014
14.02.2014 12:35 Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzysze...
14.02.2014 12:31 Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok
14.02.2014 12:25 Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz ...
14.02.2014 12:21 Zarządzenie nr 21 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
14.02.2014 12:18 Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Mickiewicza 36 w Lublińcu na okres do ...
14.02.2014 12:16 Zarządzenie Nr 19 /2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
31.01.2014 14:40 ZARZĄDZENIE NR 18 /2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 STYCZNIA 2014 r. w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2013 – 2015
31.01.2014 14:08 ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 STYCZNIA 2014 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
31.01.2014 14:02 Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz ...
31.01.2014 13:54 Zarządzenie Nr 15 /2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Lubliniec do udziału w pracach Komisji Przetargowej.
22.01.2014 14:26 ZARZĄDZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych
22.01.2014 14:25 ZARZĄDZENIE NR 13 /2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego
22.01.2014 14:22 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych
22.01.2014 14:19 ZARZĄDZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
22.01.2014 14:16 Zarządzenie Nr 10 /2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
22.01.2014 14:14 Zarządzenie Nr 9 /2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
22.01.2014 14:11 Zarządzenie Nr 8 /2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
22.01.2014 14:08 Zarządzenie Nr 7 /2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
22.01.2014 14:01 Zarządzenie Nr 6 /2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
15.01.2014 14:32 Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2014 r.
15.01.2014 14:09 ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
15.01.2014 14:02 Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat ...
15.01.2014 13:59 Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu...
15.01.2014 13:56 Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6