Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2014 09:42 Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu ...
11.04.2014 09:40 Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Cyrana w Lublińcu na okres ..
11.04.2014 09:37 Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca...
11.04.2014 09:16 Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
11.04.2014 09:10 Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
11.04.2014 09:06 Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
11.04.2014 08:51 Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian członków Lublinieckiej Rady Gospodarczej
11.04.2014 08:48 Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Sobieskiego w Lublińcu ...
10.04.2014 14:54 Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Oświęcimskiej w Lublińcu ...
10.04.2014 14:51 ZARZĄDZENIE NR 70/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
10.04.2014 14:39 Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
10.04.2014 14:35 ZARZĄDZENIE NR 68/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 MARCA 2014 ROKU w sprawie: informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.
10.04.2014 14:29 ZARZĄDZENIE NR 67/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 MARCA 2014 ROKUw sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2013 rok.
10.04.2014 14:13 Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych
10.04.2014 14:11 ZARZĄDZENIE NR 65/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU w sprawie : upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubliniec do niektórych czynności w zakresie budżetu Miasta
10.04.2014 14:08 ZARZĄDZENIE NR 64/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
10.04.2014 14:05 Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podania wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej w Lublińcu, ...
10.04.2014 14:03 Zarządzenie nr 62/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
02.04.2014 13:59 Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej ...
02.04.2014 13:57 Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
02.04.2014 13:54 ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MARCA 2014 r. w sprawie: sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.
02.04.2014 13:50 ZARZĄDZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Lublinieckiej Rady Młodych
02.04.2014 13:44 Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
02.04.2014 13:33 ZARZĄDZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
02.04.2014 13:29 ZARZĄDZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2014 r. w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej miasta Lublińca w 2014 roku
02.04.2014 13:24 ZARZĄDZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 MARCA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
17.03.2014 14:05 Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w ...
17.03.2014 14:03 Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w ...
17.03.2014 13:58 Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w ...
17.03.2014 13:55 Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz ...
17.03.2014 13:51 ZARZĄDZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
17.03.2014 13:49 Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych
17.03.2014 13:44 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 MARCA 2014 r. zmieniające Zarządzeniew sprawie powołania Komisji Przetargowej
17.03.2014 13:40 ZARZĄDZENIE NR 46 /2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LUTEGO 2014 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych ...
17.03.2014 13:26 Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2014 roku
17.03.2014 13:19 ZARZĄDZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
17.03.2014 13:11 ZARZĄDZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU w sprawie: sporządzania informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec
07.03.2014 13:35 ZARZĄDZENIE NR 42/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ...
07.03.2014 13:28 Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.03.2014 13:23 Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowych nr 1 i 4 przy ul. Piłsudskiego 15 w Lublińcu przeznaczonych ...
06.03.2014 13:52 Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Mickiewicza 9 w Lublińcu przeznaczonej do sprzedaży w ...
06.03.2014 13:49 Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego...
04.03.2014 13:12 Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów ...
04.03.2014 13:05 Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów ...
21.02.2014 14:50 Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów ...
21.02.2014 14:42 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów ...
21.02.2014 14:35 Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów ...
21.02.2014 14:28 Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2014 r.w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów ...
21.02.2014 14:16 Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów ...
21.02.2014 14:05 ZARZĄDZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 LUTEGO 2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna