Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2014 13:31 Zarządzenie Nr 229/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Krótkiej w Lublińcu na okres ...
21.11.2014 13:27 ZARZĄDZENIE NR 228/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Lublińca do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych ...
21.11.2014 13:24 Zarządzenie Nr 227/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego w Lublińcu na okres do 3 lat ...
21.11.2014 13:22 Zarządzenie Nr 226/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 189/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 września 2014 r..
21.11.2014 13:07 Zarządzenie Nr 225/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Sobieskiego w Lublińcu na ...
21.11.2014 13:02 ZARZĄDZENIE NR 224/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
21.11.2014 12:29 Zarządzenie Nr 223/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
31.10.2014 09:58 ZARZĄDZENIE NR 222/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
31.10.2014 09:54 Zarządzenie Nr 221/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2014 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
31.10.2014 09:50 Zarządzenie Nr 220/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
31.10.2014 09:46 Zarządzenie Nr 219/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
31.10.2014 09:41 Zarządzenie Nr 218/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
31.10.2014 09:36 Zarządzenie Nr 217/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
31.10.2014 09:30 Zarządzenie Nr 216/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
31.10.2014 09:26 Zarządzenie Nr 215/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 października 2014 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu
31.10.2014 09:21 Zarządzenie Nr 214/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2014 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
31.10.2014 09:15 ZARZĄDZENIE NR 213/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu.
31.10.2014 09:11 ZARZĄDZENIE NR 212/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
16.10.2014 13:37 Zarządzenie Nr 211/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania Operatorów Systemów Informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do rad ...
16.10.2014 13:32 Zarządzenie Nr 210/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 pażdziernika 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i ...
16.10.2014 13:27 Zarządzenie Nr 209/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
16.10.2014 13:23 Zarządzenie Nr 208/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
16.10.2014 13:20 Zarządzenie Nr 207/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 października 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomoścstanowiącej własność Gminy Lubliniec.i
16.10.2014 13:13 Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
16.10.2014 13:05 Zarządzenie Nr 205/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 w Lublińcu..
16.10.2014 13:00 Zarządzenie Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
16.10.2014 12:56 Zarządzenie Nr 203/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania ...
16.10.2014 12:54 ZARZĄDZENIE NR 202/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych z ...
10.10.2014 13:57 Zarządzenie nr 201/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „LISWARTA 2014”
10.10.2014 13:49 ZARZĄDZENIE NR 200/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
10.10.2014 13:38 Zarządzenie Nr 199/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lublińcu planów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
10.10.2014 13:27 ZARZĄDZENIE NR 198/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
07.10.2014 12:18 Zarządzenie Nr 197/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 września 2014 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.10.2014 12:06 Zarządzenie Nr 196/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 września 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.10.2014 12:04 Zarządzenie Nr 195/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Kochcickiej ...
07.10.2014 12:01 ZARZĄDZENIE NR 194/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
06.10.2014 14:44 ZARZĄDZENIE   NR 193/2014 BURMISTRZA   MIASTA   LUBLIŃCA Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 r.w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ..."
06.10.2014 14:40 Zarządzenie Nr 192/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
06.10.2014 14:36 ZARZĄDZENIE NR 191/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla prawa użytkowania wieczystego gruntu.
06.10.2014 14:22 ZARZĄDZENIE NR 190/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2014 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
06.10.2014 14:15 Zarządzenie Nr 189/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 września 2014 r. w sprawie służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w rejonie ...
06.10.2014 14:10 Zarządzenie nr 188/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 września 2014 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń ...
06.10.2014 14:03 Zarządzenie Nr 187/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 września 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok
06.10.2014 13:58 Zarządzenie Nr 186/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 września 2014 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy zachodniej obwodnicy miasta ...
06.10.2014 13:55 Zarządzenie Nr 185/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 września 2014r. w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego do organizacji i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu ...
11.09.2014 13:20 Zarządzenie Nr 184/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 września 2014 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu
11.09.2014 12:51 Zarządzenie Nr 183/ 2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
11.09.2014 12:48 ZARZĄDZENIE NR 182/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia ...
11.09.2014 12:42 ZARZĄDZENIE NR 181/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
11.09.2014 12:38 Zarządzenie Nr 180/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna