Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2013 10:12 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń treningowych wraz z posadowieniem w gruncie przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu.
08.04.2013 09:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Jaronia w Lublińcu.
05.04.2013 14:26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szafera w Lublińcu
29.03.2013 13:46 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oceny jakości i prawidłowości docieplenia 4 budynków metodą termowizyjną
28.03.2013 13:47 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 13 w Lublińcu
28.03.2013 13:42 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na przebudowę kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku komunalnym przy ul. E. Stein 8 w Lublińcu
28.03.2013 13:22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu.
28.03.2013 12:41 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
28.03.2013 12:36 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż dwustronnych tablic pamiątkowych.
28.03.2013 12:22 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową połączenia sieci kanalizacji sanitarnej ul.Korfantego z siecią kanalizacji sanitarnej ul.Powstańców 48-54
27.03.2013 14:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubliniec.
27.03.2013 12:49 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 7
26.03.2013 13:55 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z remontem kanału deszczowego w ul.Sobieskiego w Lublińcu
26.03.2013 10:23 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn."Budowa połączenia sieci kanalizacji sanitarnej ul. Korfantego z siecią KS ul.Powstańców 48-54
26.03.2013 08:32 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Klonowej i Częstochowskiej
25.03.2013 10:19 Zaproszenie do składania ofert na bieżące utrzymanie boisk na terenie miasta Lublińca w 2013 roku
22.03.2013 13:22 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w rejonie ul.Stawowej - budowa skateparku
20.03.2013 10:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badań zagęszczenia podłoża gruntowego oraz warstw wzmocnienia podłoża konstrukcji dróg gminnych na terenie gminy Lubliniec.
15.03.2013 14:55 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę połączenia sieci kanalizacji sanitarnej ul. Korfantego z siecią kanalizacji sanitarnej ul.Powstańców
15.03.2013 10:48 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy lubliniec
14.03.2013 08:37 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową bocznicy kolejowej, drogi , sieci wod.-kan i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Klonowej
14.03.2013 08:29 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej ulicy Św. Mikołaja w Lublińcu..
11.03.2013 13:23 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
07.03.2013 14:36 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Klonowej i Częstochowskiej w Lublińcu
06.03.2013 14:06 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu
06.03.2013 13:15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanychz budową połączenia sieci kanalizacji sanitarnej ul. Korfantego z siecią kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców 48-54.
06.03.2013 12:54 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. K. Miarki w Lublińcu
05.03.2013 14:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulic Szafera oraz Ks. Dzierżonia.
04.03.2013 14:26 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy K. Miarki w Lublińcu".
04.03.2013 13:01 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Klonowej i Częstochowskiej w Lublińcu
22.02.2013 08:56 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Stawowej w Lublińcu - budowa skateparku
19.02.2013 13:17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
05.02.2013 12:07 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Parcelacyjnej w Lublińcu".
04.02.2013 11:23 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Parcelacyjnej w Lublińcu
30.01.2013 08:10 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
30.01.2013 07:48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. K. Miarki w Lublińcu
24.01.2013 12:30 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Klonowej i Częstochowskiej
18.01.2013 10:45 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Klonowej i Częstochowskiej w Lublińcu
17.01.2013 15:10 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
14.01.2013 10:39 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykoanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul.Parcelacyjnej w Lublińcu
10.01.2013 11:30 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulic Rolnej, T. Ptaka i Parcelacyjnej w Lublińcu.
09.01.2013 09:39 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż 30 sztuk budek lęgowych dla małych ptaków na terenie lasu komunalnego miasta Lubliniec

poprzednia 1 2 3 4