Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2013 09:25 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Sobieskiego w Lublińcu
14.06.2013 10:26 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż tabliczek z nazwami ulic oraz naprawę istniejących tabliczek i "witaczy" na terenie miasta Lublińca
12.06.2013 13:14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul.Tysiąclecia i Wojska Polskiego w Lublińcu
10.06.2013 09:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie odwiertów badawczych w istniejących konstrukcjach jezdni dróg gminnych.
07.06.2013 13:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Żeromskiego.
06.06.2013 15:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
06.06.2013 14:57 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z modernizacją parkingu przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i K.Miarki w Lublińcu
06.06.2013 14:18 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kwietnika w kształcie herbu miasta Lublińca wraz z pielęgnacją w ciągu całego sezonu
05.06.2013 15:17 Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie krzewów irgi poziomej do posadzenia na terenie miasta.
05.06.2013 15:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
29.05.2013 15:29 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1.
29.05.2013 11:32 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją Żłobka Miejskiego w Lublińcu
28.05.2013 13:21 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu budynku przy ul. Kościuszki 6
28.05.2013 09:27 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac polegających na wycince drzewa - dąb o obwodzie pnia 220 cm.
27.05.2013 15:23 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Korfantego w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej.
27.05.2013 09:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Kokotek oraz remont tablicy ogłoszeniowej przy ul. Droniowickiej
24.05.2013 11:34 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na dostawę zestawów komputerowych wraz z dodatkowymi urządzeniami i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
21.05.2013 11:18 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szafera w Lublińcu
20.05.2013 09:15 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17.05.2013r o udzieleniu zamówienia na wykonanie podziałów geodezyjnych
17.05.2013 12:54 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę plakatów informacyjnych dotyczących nowych zasad systemu gospodarki odpadami
15.05.2013 14:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę ulotek informacyjnych dotyczących nowych zasad systemu gospodarki odpadami
15.05.2013 13:39 Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawów komputerowych wraz z dodatkowymi urządzeniami i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
15.05.2013 09:46 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Sobieskiego w Lublińcu
13.05.2013 15:31 ogłoszenie o przetargu na najem komunalnych lokali użytkowych
10.05.2013 09:19 zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
09.05.2013 14:39 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie prawa wodnego.
08.05.2013 11:29 Informacja o wyborze wykonawcy na opracowanie: Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Lubliniec
06.05.2013 12:08 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Szafera w Lublińcu
02.05.2013 13:32 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego :"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej"
30.04.2013 13:58 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z modernizacją konstrukcji i pokrycia dachu budynku przy pl. Kościuszki 6 w Lublińcu
30.04.2013 12:22 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
30.04.2013 08:32 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w rejonie ul.Szafera w Lublińcu
26.04.2013 09:08 Zaproszenie do składania ofert na montaż szyby szklanej i wymianę deski na siedzisku na przystanku autobusowym przy ul. Częstochowskiej
26.04.2013 09:06 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompleksowej usługi konserwacji boiska sportowego
25.04.2013 14:28 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z remontem kanału deszczowego w ul. Sobieskiego w Lublińcu
25.04.2013 11:50 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie zadania: Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Lubliniec.
24.04.2013 14:31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót zwiazanych z termomodernizacją Żłobka Miejskiego w Lublińcu
24.04.2013 12:32 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową bocznikcy kolejowej, drogi wraz z oświetleniem oraz sieci wod., kan.sanit. i kan.deszczowej w rejonie ul.Klonowej
24.04.2013 11:38 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Lublińcu.
23.04.2013 11:13 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. E.Stein 8
23.04.2013 11:12 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 13
19.04.2013 14:44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
19.04.2013 10:57 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
19.04.2013 09:43 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów elementów placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Lublińca
18.04.2013 09:19 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wyknanie oceny jakości i prawidłowości docieplenia 4 budynków metodą termowizyjną
16.04.2013 14:51 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór, transoprt i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
12.04.2013 09:31 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie prawa wodnego.
10.04.2013 14:08 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa połączenia sieci KS ul.Korfantego z siecią KS Powstańców 48-54 w Lublińcu
09.04.2013 14:36 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
09.04.2013 14:15 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubliniec

poprzednia 1 2 3 4 następna