Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2013 08:34 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
01.10.2013 08:29 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 30.09.2013r.
30.09.2013 14:50 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z modernizacją nawierzchni ul. Sobieskiego w Lublińcu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Żwirki i Wigury
26.09.2013 13:57 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z wymianą sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielnianej
24.09.2013 14:12 Informacja o wyborze wykonawcy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul.Opolską a ul.Oleską w Lublińcu
24.09.2013 11:58 Zaproszenie na wykonanie prac geodezyjnych.
20.09.2013 12:34 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
18.09.2013 13:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska trawiastego przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
17.09.2013 12:11 Ogloszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
13.09.2013 09:25 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z modernizacją nawierzchni ul. Sobieskiego w Lublińcu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Żwirki i Wigury.
11.09.2013 14:12 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
10.09.2013 13:52 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ulic Szafera i Dzierżonia w Lublińcu wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego
10.09.2013 13:50 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z remontem nawierzchni ul.Św. Anny na odcinku od skrzyżowania z ul. Lisowicką do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego w Lublińcu
10.09.2013 11:30 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Opolską a ul.Oleską w północnej części miasta Lublińca
03.09.2013 13:20 Rozstrzygnięcie ofert na sporządzenie operatów szacunkowych
02.09.2013 08:39 Zaproszenie do składania ofert na odnowienie ogrodzenia i krzyża na mogile "194 dzieci - ofiary eksperymentu hitlerowskiego..." przy ul. Sportowej
30.08.2013 12:18 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
28.08.2013 14:48 Zaproszenie dla Rzeczoznawców Majątkowych do składania pisemnej oferty na wykonanie 12 operatów szacunkowych
28.08.2013 10:26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego onawierzchni poliuretanowej oraz boiska trawiastego do gry w piłkę nożną przy Gimnazjum nr 1
23.08.2013 14:16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z remontem nawierzchni ul.Św. Anny na odcinku od skrzyżowania z ul. Lisowicką do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego w Lublińcu
20.08.2013 11:08 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.Wieniawskiego
13.08.2013 08:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeniesieniu gniazda bocianiego zlokalizowanego na słupie energetycznym przy ul. Droniowiczki
09.08.2013 09:13 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej ulicy Klonowej.
09.08.2013 08:50 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową dróg gminnych ulic Szafera i Dzierżonia wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego
07.08.2013 13:15 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu chodnika na odcinku ulicy Sobieskiego w Lublińcu.
07.08.2013 12:21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac polegających na usunięciu chwastów wyrastających na skarpach rzeki Lublinicy.
06.08.2013 15:22 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy pamiątkowej.
05.08.2013 09:48 Zaproszenie do składania ofert na najem komunalnych lokali użytkowych
05.08.2013 09:06 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lublińcu
02.08.2013 14:28 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych budową ogrodzenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu
02.08.2013 12:46 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Termomodernizacji z remontem i nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu
01.08.2013 09:41 Rozstrzygnięcie ofert na sporządzenie operatów szacunkowych z dnia 31 lipca 2013r.
29.07.2013 14:17 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanierobót związanych z budową dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wieniawskiego
24.07.2013 14:50 Zaproszenie dla Rzeczoznawców Majątkowych do złożenia oferty pisemnej na sporządzenie operatów szacunkowych
18.07.2013 14:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ogrodzenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu.
17.07.2013 09:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Termomodernizacji z remontem i nadbudową budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Wawrzyńca Hajdy 20.
16.07.2013 10:52 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu.
15.07.2013 13:53 Zaproszenie do składania ofert w sprawie najmu komunalnych lokali użytkowych.
12.07.2013 11:26 Zaproszenie do składania ofert na odnowienie płotu na cmentarzu wojskowym.
08.07.2013 13:16 Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych w budynku komunalnym przy ul. Sportowej w Lublińcu.
05.07.2013 10:41 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Tysiąclecia i Wojska Polskiego w Lublińcu
02.07.2013 14:27 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z modernizacją parkingu przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i K. Miarki w Lublińcu
28.06.2013 12:36 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót zwiazanych z budową dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wieniawskiego
28.06.2013 11:48 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zwiazanych z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1
28.06.2013 11:18 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż 5 sztuk bud dla psów na terenie Przetrzymywalni dla Bezdomnych Zwierząt .
28.06.2013 11:10 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Lubliniec.
28.06.2013 10:57 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. "Budowy nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu.
28.06.2013 09:33 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu.
19.06.2013 12:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul.Wieniawskiego
19.06.2013 12:14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu

poprzednia 1 2 3 4 następna