Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2018 08:18 Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
06.12.2016 15:26 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
26.10.2016 09:50 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródea ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
02.08.2016 10:19 KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁY ŚLĄSK NA LATA 2016 - 2022
26.10.2015 14:41 Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
25.08.2015 19:53 Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
03.06.2015 18:38 Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r.
12.12.2014 12:26 Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
03.03.2014 09:24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec.