Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2012 14:41 ASA LUBLINIEC Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na przetarg nieograniczony w sprawie najmu komunalnych lokali użytkowych.
16.04.2012 11:17 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową pomieszczenia byłej bagażowni dworca kolejowego w Lublińcu w celu adaptacji na toalety ogólnodostępne
11.04.2012 11:20 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów elementów placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Lublińca będących własnością miasta
04.04.2012 13:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z remontem odcinka drogi gminnej ul. Lipska Góra w Lublińcu
04.04.2012 11:37 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Lubliniec
28.03.2012 13:10 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pięciu odwiertów badawczych.
23.03.2012 09:08 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany kanału deszczowego DN400 - wylot kanalizacji deszczowej z ul. Żyznej
22.03.2012 10:56 ASA LUBLINIEC Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na przetarg nieograniczony w sprawie najmu komunalnych lokali użytkowych
22.03.2012 09:48 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec.
16.03.2012 13:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową pomieszczenia byłej bagażowni dworca kolejowego w Lublińcu w celu adaptacji na toalety ogólnodostępne.
16.03.2012 08:49 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
12.03.2012 14:35 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Niegolewskich w Lublińcu".
09.03.2012 13:59 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń Przedszkola nr 4 w Lublińcu
09.03.2012 13:11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubliniec.
09.03.2012 11:23 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Niegolewskich nr 440 071S w Lublińcu
24.02.2012 10:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
24.02.2012 07:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń Żłobka Miejskiego
23.02.2012 11:42 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego miasta Lublińca
17.02.2012 09:54 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA OPRACOWANIE miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej w dzielnicy Steblów miasta Lublińca
07.02.2012 12:28 Ogłoszenie wyników na nabór ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Lublińca.
02.02.2012 15:23 ASA LUBLINIEC Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na przetarg nieograniczony w sprawie najmu komunalnych lokali użytkowych .
31.01.2012 09:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług polegających na dostawie i montażu tabliczek z nazwami ulic, naprawie istniejących tabliczek, naprawie "witaczy" na terenie miasta Lublińca.
27.01.2012 14:29 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej w dzielnicy Steblów miasta Lublińca”
27.01.2012 11:59 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Niegolewskich nr 440 071S w Lublińcu
26.01.2012 13:24 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń Przedszkola nr4 w Lublińcu
25.01.2012 14:09 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Lublińca.
11.01.2012 12:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych
10.01.2012 12:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Niegolewskich w Lublińcu
05.01.2012 11:49 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych ul. Kochcickiej, Częstochowskiej i Mickiewicza w Lublińcu.
05.01.2012 11:39 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie sześciu odwiertów badawczych w konstrukcji jezdni.

poprzednia 1 2 3