Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2012 10:51 Uchwała nr 78/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod zabudowę(...)
11.01.2012 10:49 Uchwała nr 77/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 10:49 Uchwała nr 76/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 10:48 Uchwała nr 75/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 10:47 Uchwała nr 74/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 10:45 Uchwała nr 73/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację
11.01.2012 10:42 Uchwała nr 72/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu stawu Posmyk wraz z terenami(...)
11.01.2012 10:40 Uchwała nr 71 /VII/2003 RAdy Miejskiej w Lublińcu z dn. 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla obszaru przeznaczonego pod (...)
11.01.2012 10:38 Uchwała nr 68/IV/2003 Rady Miejskije w Lublińcu z dn. 24.02.2003 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
11.01.2012 10:37 Uchwała nr 55/V/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.01.2003 r. zmieniająca uchwałę nr 48/IV/200r Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.2002 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia (...)
11.01.2012 10:31 Uchwała nr 52/V/2003 Rady Miejskije w L-cu z dn. 31.01.2003 r. zmieniająca uchwałę nr 14/III/2002 Rady Miejskiej w L-cu z dn. 12.12.2002 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny (...)

poprzednia 1 2