Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2005 15:55 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju w dniu 27 lipca 2005r
21.07.2005 15:51 Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy w dniu 26 lipca 2005r
21.07.2005 15:48 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowo-Ekonomicznej w dniu 26 lipca 2005r
24.06.2005 11:29 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcuna dzień 29 czerwca 2005r
08.06.2005 11:41 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 15 czerwca 2005r.
23.05.2005 14:51 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 25 maja 2005r.
25.04.2005 12:12 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 28 kwietnia 2005r.
14.03.2005 11:59 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 21 marca 2005r.
08.03.2005 13:20 TERMINARZ OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU W 2005 ROKU
15.02.2005 12:44 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 23 lutego 2005r.
24.01.2005 10:37 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 31 stycznia 2005r.
22.12.2004 13:35 P O S T A N O W I E N I E Nr 17/04 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2004r.
23.11.2004 12:34 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 30 listopada 2004r.
16.11.2004 13:35 Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2005r. przekazany przez Burmistrza Miasta Lublińca Radzie Miejskiej w Lublińcu
12.11.2004 12:44 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 18 listopada 2004r.
25.10.2004 10:36 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 28 października 2004r.
27.09.2004 12:50 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 28 września 2004r.
17.09.2004 13:05 Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO..
27.08.2004 12:32 P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu
23.01.2004 13:32 Program Sesji - Postanowienie Nr 17/04
07.01.2004 13:06 Zarządzenie Nr 191/03 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta na 2004 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6