Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2006 11:05 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 204/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie przyjęcia zasad – polityki rachunkowości.
06.01.2006 09:18 ZARZĄDZENIE NR 203 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 ROKU zmieniające zarządzenie Nr 194/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zmian ...
06.01.2006 09:10 Zarządzenie Nr 202/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie umorzenia z urzędu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu ...
06.01.2006 09:05 Zarządzenie Nr201/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia …………………………….. zaległych opłat z ty
06.01.2006 08:57 Zarządzenie Nr 200/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia …………, zam. …………. zaległego czynszu dzierżawnego ...
05.01.2006 11:15 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 199/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących ...
05.01.2006 11:13 ZARZĄDZENIE NR 198/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym ...
05.01.2006 11:10 ZARZĄDZENIE NR 197/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 ROKU w sprawie: zmiany w budżecie miasta na 2005 rok.
05.01.2006 11:07 ZARZĄDZENIE NR 196/2005 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków ...
30.12.2005 10:07 ZARZĄDZENIE NR 195/2005 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 ROKU w sprawie: wprowadzenia procedury ...
29.12.2005 14:59 ZARZĄDZENIE NR 194/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 GRUDNIA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie ...
27.12.2005 13:32 Zarządzenie Nr 193/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Lubliniec .....
27.12.2005 13:27 Zarządzenie Nr 192/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2005 ...
27.12.2005 12:47 Zarządzenie nr 191/2005 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2005r. w sprawie: sporządzania kwartalnego ...
14.12.2005 13:25 Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2005 r. W sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ...
14.12.2005 13:19 Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
14.12.2005 13:17 ZARZĄDZENIE NR 188/2005. Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 grudnia 2005r. sprawie: powołania i udzielenia pełnomocnictw ...
14.12.2005 13:14 Zarządzenie Nr 187/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia ...
08.12.2005 09:32 Zarządzenie Nr 186/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie oddania w najem ...
07.12.2005 14:28 Zarządzenie Nr 185/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany ....
07.12.2005 14:11 Zarządzenie Nr 184/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2005r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów ...
07.12.2005 14:07 Zarządzenie Nr 183/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia "Procedury ....
07.12.2005 13:54 ZARZĄDZENIE NR 182/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym .....
07.12.2005 13:50 ZARZĄDZENIE NR 181/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
07.12.2005 13:47 Zarządzenie 180 /2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ...
07.12.2005 13:42 Zarządzenie Nr 179/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2005 .....
21.11.2005 14:59 ZARZĄDZENIE NR 178/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 ROKU Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 ROKU...
21.11.2005 14:53 ZARZĄDZENIE NR 177/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
21.11.2005 14:49 Zarządzenie Nr 176/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy ...
21.11.2005 14:45 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 175/2005 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 14 listopada 2005r.Zmieniające zarządzenie nr 10/2005r. ...
21.11.2005 14:40 Zarządzenie Nr 174/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.
21.11.2005 12:41 ZARZĄDZENIE NR 173/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta na 2006 rok.
14.11.2005 14:45 Zarządzenie Nr 172/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2005 w sprawie rozłożenia na raty ...
14.11.2005 14:37 Zarządzenie Nr 171/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ...
08.11.2005 11:07 Zarządzenie Nr 170/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia „Procedury ...
08.11.2005 11:02 Zarządzenie nr 169/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ...
08.11.2005 10:44 Zarządzenie Nr 168/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2005r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ...
08.11.2005 10:31 Zarządzenie Nr 167/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 listopada 2005 r. W sprawie rozwiązania .....
03.11.2005 15:27 Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ...
03.11.2005 15:20 ZARZĄDZENIE NR 165/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie ...
03.11.2005 13:59 Zarządzenie Nr 164/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ...
03.11.2005 13:56 Zarządzenie Nr 163/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2005r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów ...
03.11.2005 13:53 Zarządzenie Nr 162/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2005r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów ...
03.11.2005 13:50 Zarządzenie Nr 161/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2005r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów ...
03.11.2005 13:48 Zarządzenie Nr 160/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2005r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów ....
03.11.2005 13:45 Zarządzenie Nr 159/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie ...
03.11.2005 13:39 ZARZĄDZENIE NR 158/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie ...
03.11.2005 13:35 ZARZĄDZENIE NR 157/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta....
03.11.2005 13:29 Z A R Z Ą D Z E N IE NR 156/2005 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 października 2005r. w sprawie ustalenia ....
03.11.2005 13:22 Zarządzenie Nr 155/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 października 2005 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy ....

1 2 3 4 5 następna