Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2011 12:53 uchwała Nr 95/VIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.05.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
01.06.2011 12:49 uchwała Nr 94/VIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011r.
01.06.2011 12:45 Uchwała Nr 93/VIII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
27.04.2011 09:30 Uchwała Nr 92/VII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2011 r.w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
27.04.2011 09:29 Uchwała Nr 91/VII/2011 RM w L-cu z dn.26.04.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Cmentarnej oraz obszaru w rejonie
27.04.2011 09:26 Uchwała Nr 90/VII/2011 Rady Miejskiej w L-cu z dnia 26.04.2011r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy L-c, położonych w L-cu przy ul.Armii Krajowej
27.04.2011 09:23 Uchwała Nr 89 /VII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomościgruntowej.
27.04.2011 09:22 Uchwała Nr 88/VII/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej.
27.04.2011 09:20 UCHWAŁA NR 87/VII/2011 RM W L-CU z dnia 26.04.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2011 RM w L-cu z dnia 29.03.2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
27.04.2011 09:18 UCHWAŁA NR 86/VII/2011 RM w L-cu z dnia 26.04. 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
27.04.2011 09:16 UCHWAŁA NR 85/VII/2011 RADY MIEJSKIEJ w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
27.04.2011 09:14 UCHWAŁA NR 84/VII/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 KWIETNIA 2011 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011r
27.04.2011 09:14 UCHWAŁA NR 83/VII/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 KWIETNIA 2011 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
30.03.2011 14:46 Uchwała Nr 82/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. zmieniająca Uchwałę NR 321/XXXII/08 RM w L-cu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie(...)
30.03.2011 14:44 Uchwała Nr 81/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r.w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Dziuk na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
30.03.2011 14:43 Uchwała Nr 80/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Dziuk na działanie Burmistrz Miasta Lublińca
30.03.2011 14:41 Uchwała Nr 79/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu (...)
30.03.2011 14:40 Uchwała Nr 78/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lublińcu.
30.03.2011 14:38 Uchwała Nr 77/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r.w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
30.03.2011 14:37 Uchwała Nr 76/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r.w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Marii Curie Skłodowskiej
30.03.2011 14:37 Uchwała Nr 75/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 738/ LV/2010 ze zm. RM w L-cu z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia
30.03.2011 14:36 Uchwała Nr 74/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 737/ LV/2010 ze zmianami RM w L-cu z dnia 23.07.2010r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta
30.03.2011 14:36 Uchwała Nr 73/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Juliusza Słowackiego
30.03.2011 14:32 Uchwała Nr 72/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego.
30.03.2011 14:31 Uchwała Nr 71/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego.
30.03.2011 14:30 Uchwała Nr 70/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego.
30.03.2011 14:29 Uchwała Nr 69/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonegow budynku przy ul. Częstochowskiej 47A wraz z udziałem
30.03.2011 14:27 Uchwała Nr 68/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
30.03.2011 14:26 Uchwała Nr 67/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta Lubliniec do stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Rybacka nad Liswartą”
30.03.2011 14:25 Uchwała Nr 66/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie rezygnacji przez Gminę Lubliniec z pierwszeństwa w nabyciu zgłoszonych do zbycia udziałów w A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o.
30.03.2011 14:21 Uchwała Nr 65/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011r.
30.03.2011 14:20 Uchwała Nr 64/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
30.03.2011 14:18 Uchwała Nr 63/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r.zmieniająca uchwałę Nr 43/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r.
30.03.2011 14:15 Uchwała Nr 62/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XLVI/09 RM w L-cu z dn.24.11.2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacjiurządzeń (...)
16.02.2011 08:59 Uchwała Nr 61/V/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
16.02.2011 08:58 Uchwała Nr 60/V/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
16.02.2011 08:57 Uchwała Nr 59/V/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublińca
16.02.2011 08:57 Uchwała Nr 58/V/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli
16.02.2011 08:56 Uchwała Nr 57/V/2011 RM w L-cu z dn. 15.02.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
16.02.2011 08:56 Uchwała Nr 56/V/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
16.02.2011 08:54 UCHWAŁA Nr 55/V/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
16.02.2011 08:53 UCHWAŁA Nr 54/V/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 15 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
16.02.2011 08:49 UCHWAŁA NR 53/V/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 15 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonychw Lublińcu przy ul. Św. Anny.
16.02.2011 08:47 UCHWAŁA NR 52/V/2011 RM L-c z dn. 15.02.2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/IV/2011 RM L-c z dn.11.01.2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu (...)
16.02.2011 08:46 UCHWAŁA NR 51/V/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 15 LUTEGO 2011 ROKU zmiana uchwały nr 215/XXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lutego 2008 r.
16.02.2011 08:43 UCHWAŁA NR 50/V/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 15 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 r.
16.02.2011 08:41 UCHWAŁA NR 49/V/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 15 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
16.02.2011 08:39 UCHWAŁA NR 48/V/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 15 LUTEGO 2011 ROKU zmieniająca uchwałę Nr 43/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011
14.01.2011 13:33 UCHWAŁA Nr 47/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Ronda Śląskie
14.01.2011 13:31 UCHWAŁA Nr 46/IV/2011 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 11 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu

poprzednia 1 2 3 4 następna