Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2007 11:05 Zarządzenie Nr 103/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczon
19.04.2007 10:58 Zarządzenie Nr 102/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
19.04.2007 10:56 Zarządzenie Nr 101/2007 Zarządzenie Nr 101/2007 z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
19.04.2007 10:52 Zarządzenie Nr 100/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
19.04.2007 10:49 Zarządzenie Nr 99/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
19.04.2007 10:45 Zarządzenie Nr 98/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
18.04.2007 15:43 Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 189/2003 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie : udzielenia ...
18.04.2007 15:33 Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji
18.04.2007 15:28 Zarządzenie Nr 95/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania ...
18.04.2007 15:19 Zarządzenie Nr 94/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisj
18.04.2007 15:03 Zarządzenie nr 93/2007 Burmistrza miasta Lublińca z dnia 06 kwietnia 2007r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 149/2005 Burmistrza miasta Lublińca z dnia 07 października 2005r..
18.04.2007 14:31 Zarządzenie Nr 92/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 kwietnia 2007 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Lublińca w 2007r..
06.04.2007 14:26 ZARZĄDZENIE NR 91/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z dnia 04 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż drewna ...
06.04.2007 14:21 ZARZĄDZENIE NR 90 /2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 4 KWIETNIA 2007 ROKU zmieniające zarządzenie Nr 191/2005 z dnia 14 grudnia 2005r.w sprawie ...
06.04.2007 14:18 Zarządzenie Nr 89/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej
06.04.2007 14:15 Zarządzenie Nr 88/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości ...
06.04.2007 13:57 Zarządzenie nr 87/2007 Burmistrza miasta Lublińca z dnia 02 kwietnia 2007r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 85/2006 Burmistrza miasta Lublińca z dnia...
05.04.2007 15:10 ZARZĄDZENIE Nr 86/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 30 marca 2007r. w sprawie : utworzenia, organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru ...
05.04.2007 14:58 ZARZĄDZENIE NR 85/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 rok.
05.04.2007 14:52 ZARZĄDZENIE NR 84 /07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2007r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
05.04.2007 14:44 ZARZĄDZENIE NR 83/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
05.04.2007 14:41 Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marzec 2007r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Damrota .
05.04.2007 14:39 Zarządzenie Nr 81/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zmiany terminu trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnego do lokali ...
05.04.2007 13:41 Zarządzenie nr 80/2007 Burmistrza miasta Lublińca z dnia 28 marca 2007r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty czynszu dzierżawnego Pani Eugenii Wręczyckiej...
27.03.2007 12:34 Zarządzenie Nr 79/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia Pana Andrzeja Jaksy zam. 42-609 Tarnowskie Góry ...
27.03.2007 12:27 Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta Lublińca w 2007r.
27.03.2007 12:16 Zarządzenie Nr 77/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubl
27.03.2007 12:12 Zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w .
27.03.2007 12:09 Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w ...
27.03.2007 12:05 Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
27.03.2007 12:01 Zarządzenie Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubli
27.03.2007 11:56 Zarządzenie Nr 72/7007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w .
27.03.2007 11:51 Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyj
26.03.2007 15:19 Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ustalenia terminów zapłaty opłaty rocznej za 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego ...
26.03.2007 15:14 ZARZĄDZENIE NR 69/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2003 Burmistrza Miasta Lublińca...
21.03.2007 15:12 ZARZĄDZENIE NR 68/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 MARCA 2007 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
21.03.2007 15:07 ZARZĄDZENIE NR 67/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 MARCA 2007r. w sprawie: powołania zespołu koordynującego zadanie współfinansowane ...
21.03.2007 15:04 ZARZĄDZENIE NR 66/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 MARCA 2007r. w sprawie: powołania zespołu koordynującego zadanie współfinansowane ...
21.03.2007 14:59 Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ...
21.03.2007 14:23 Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 marca 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 18 przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
21.03.2007 14:17 Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 marca 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 48 przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Lubliń
21.03.2007 13:51 ZARZĄDZENIE NR 62 /2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2007 ROKU w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.
21.03.2007 13:47 ZARZĄDZENIE NR 61 /07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 MARCA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
21.03.2007 13:40 Zarządzenie Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 marca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.
08.03.2007 14:16 Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07.03.2007r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora placówek oświatowych
08.03.2007 14:12 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 58/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 marca 2007r. w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej miasta Lublińca w 2007 r.
08.03.2007 14:06 Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
08.03.2007 14:03 Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06-03-2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych ...
08.03.2007 13:56 ZARZĄDZENIE NR 55/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 marca 2007r. w sprawie: określenia mechanizmu ustalania dowódcy zmiany ...
08.03.2007 13:50 ZARZĄDZENIE NR 54/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 marca 2007r. w sprawie: określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna