Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2007 12:57 Zarządzenie nr 153/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne ...
15.06.2007 12:52 Zarządzenie Nr 152/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu ...
15.06.2007 12:50 Zarządzenie Nr 151/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 czerwca 2007 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. M.C.Skłodowskiej...
06.06.2007 14:38 Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 4 przy ...
06.06.2007 14:34 Zarządzenie Nr 149/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. PIASKOWEJ
06.06.2007 14:31 Zarządzenie Nr 148/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. MAKOWEJ.
06.06.2007 14:26 Zarządzenie NR 147/2007 Burmistrza Miasta w Lublińcu z dnia 01 czerwca 2007r. w sprawie: upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ...
06.06.2007 14:20 ZARZĄDZENIE NR 146/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2007r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 196/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
06.06.2007 14:13 Zarządzenie Nr 145/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości .
06.06.2007 14:08 Zarządzenie Nr 144/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych ...
06.06.2007 14:02 arządzenie Nr 143/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia Pani Gabrieli Radwańskiej ...
06.06.2007 13:50 Zarządzenie Nr 142/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 9 ...
06.06.2007 13:38 Zarządzenie Nr 141/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 93 ...
06.06.2007 13:29 Zarządzenie Nr 140/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu ...
04.06.2007 12:50 ZARZĄDZENIE NR 139/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
04.06.2007 12:46 ZARZĄDZENIE NR 138/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
04.06.2007 12:41 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 137/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 28 maja 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 10/2005r. Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego
04.06.2007 12:27 Zarządzenie Nr 136/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Damrota .
04.06.2007 12:19 ZARZĄDZENIE NR 135/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2007 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 lutego 2007r. ...
04.06.2007 12:14 Zarządzenie Nr 134/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości ...
04.06.2007 10:28 ZARZĄDZENIE NR 133/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmiany projektu zestawienia przychodów i wydatków ...
04.06.2007 10:22 ZARZĄDZENIE NR 132/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
04.06.2007 09:30 Zarządzenie Nr 131/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej ...
04.06.2007 09:20 Zarządzenie Nr 130/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ...
04.06.2007 09:12 ZARZĄDZENIE Nr129\2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 maja 2007r. w sprawie : przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem ...
22.05.2007 10:48 ZARZĄDZENIE NR 128/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
22.05.2007 10:36 ZARZĄDZENIE NR 127/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
22.05.2007 10:27 Zarządzenie Nr 126/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2007r w sprawie umorzenia Lublinieckiemu klubowi Sportowemu „Sparta” w Lubliniec zaległej I ratyz tytułu czynszu
11.05.2007 10:50 Zarządzenie Nr 125 /2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta Lublińca w 2007r.
10.05.2007 12:12 Zarządzenie Nr 124/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sze
10.05.2007 11:52 ZARZĄDZENIE NR 123/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
10.05.2007 11:50 ZARZĄDZENIE NR 122/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
09.05.2007 15:08 ZARZĄDZENIE NR 121/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 09 maja 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
09.05.2007 15:03 ZARZĄDZENIE NR 120/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 09 maja 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
09.05.2007 14:56 ZARZĄDZENIE NR 119/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 09 maja 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
09.05.2007 14:50 ZARZĄDZENIE NR 118/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 09 maja 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
09.05.2007 14:45 ZARZĄDZENIE NR 117/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 09 maja 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
08.05.2007 10:26 ZARZĄDZENIE NR 116/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 KWIETNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
08.05.2007 10:22 Zarządzenie Nr 115/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
08.05.2007 10:12 Zarządzenie Nr 114/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru ...
08.05.2007 10:06 ZARZĄDZENIE NR 113/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 KWIETNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
08.05.2007 10:03 Zarządzenie Nr 112/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości wynikającej z rozliczenia centralnego ...
26.04.2007 14:54 Zarządzenie Nr 111/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie umorzenia Lublinieckiemu Klubowi Sportowemu „Sparta” w Lublińcu ...
26.04.2007 14:51 Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie umorzenia p. Krzysztofowi Bryła zaległości czynszową z tytułu najmu lokalu ...
26.04.2007 14:49 Zarządzenie Nr 109/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych ...
26.04.2007 14:46 Zarządzenie Nr 108/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu zadłużenia lokali mieszkalnych, ...
25.04.2007 15:08 ZARZĄDZENIE NR 107/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 KWIETNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
25.04.2007 15:05 Zarządzenie Nr 106/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego ...
19.04.2007 11:14 Zarządzenie Nr 105/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w
19.04.2007 11:08 Zarządzenie Nr 104/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna