Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2018 12:49 Informacja dot. urzędnika wyborczego
19.06.2017 13:31 Zaproszenie Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych
24.10.2015 09:32 Informacja o zmianie czasu
06.10.2015 10:36 Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
02.10.2015 12:36 Informacja o losowaniu składów obowodwych komisji wyborczych
22.09.2015 09:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 września 2015r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrebnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
03.09.2015 08:36 Uchwała Nr 123/XII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
17.08.2015 14:06 Zarządzenie nr 171/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...
17.08.2015 13:41 Składy obwodowych komisji do spraw referendum
10.08.2015 11:23 Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum.
23.07.2015 14:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
23.07.2015 14:08 Uchwała Nr 116/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarzadzonym na dzień 06 września 2015r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum.
06.07.2015 11:10 Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 lipca 2015r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.
14.05.2015 12:14 Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ...
22.04.2015 11:54 Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień ...
17.04.2015 15:21 Informacja dot. losowania składów obwodowych komisji wyborczych
07.04.2015 14:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 kwietnia 2015r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych...
31.03.2015 14:46 Uchwała nr 74/VI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień ...
11.03.2015 14:12 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
20.02.2015 11:04 Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19.02.2015r. - miejsca na urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszytskich komitetów wyborczych
18.02.2015 14:38 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
25.11.2010 12:43 lista radnych
19.11.2010 10:01 Uchwała 25/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2010 r.
19.11.2010 09:58 Protokół nr 22/2010 z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 19 .11.2010 r.
19.11.2010 09:56 Protokół nr 21/2010 z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 16 .11.2010 r.
19.11.2010 09:55 Uchwała 24/2010 MKW w L-cu z dnia 16.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia02.11. 2010 r.
15.11.2010 09:49 Protokół nr 18
03.11.2010 07:45 Protokół nr 17/2010 z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 02.11.2010 r.
08.10.2010 14:25 Uchwała nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 07 października 2010 r. w sprawie wyboru na zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
08.10.2010 14:23 Uchwała nr 1/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 07 października 2010 r.w sprawie wyboru na przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
08.10.2010 14:21 Protokół nr 1/2010 z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 07.01.2010 r.
08.10.2010 14:20 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu