Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2010 09:19 Z A R Z Ą D Z E N I E 294 /09 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2009 r w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.
15.02.2010 09:17 Z A R Z Ą D Z E N I E 293 /09 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2009 r w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych ...
11.01.2010 09:11 ZARZĄDZENIE NR 292/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
11.01.2010 09:08 ZARZĄDZENIE NR 291/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
11.01.2010 09:04 ZARZĄDZENIE NR 290/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
05.01.2010 11:39 Zarządzenie Nr 289 / 2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia ...
05.01.2010 11:34 ZARZĄDZENIE NR 288 /09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
05.01.2010 11:30 ZARZĄDZENIE NR 287/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
29.12.2009 12:56 Zarządzenie Nr 286/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
29.12.2009 12:55 Zarządzenie Nr 285 / 2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
29.12.2009 12:52 Zarządzenie Nr 284/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 187/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 września 2009r w sprawie ustalenia ...
29.12.2009 12:49 Zarządzenie Nr 283/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
29.12.2009 12:25 Zarządzenie Nr 282/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. ...
29.12.2009 11:04 ZARZĄDZENIE NR 281/ 2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uruchomienia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Lublińcu
29.12.2009 10:46 ZARZĄDZENIE NR 280 /09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
29.12.2009 10:43 ZARZĄDZENIE NR 279/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
21.12.2009 10:56 Zarządzenie Nr 278/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków Samodzielnemu Publicznemu ...
18.12.2009 10:24 ZARZĄDZENIE NR 277/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA Z DNIA 11 grudnia 2009r.
18.12.2009 10:21 Zarządzenie Nr 276/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
18.12.2009 10:14 ZARZĄDZENIE NR 275 /09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 8 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
18.12.2009 10:10 ZARZĄDZENIE NR 274/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 8 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
18.12.2009 09:35 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 273/2009 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 08grudnia 2009 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego ...
10.12.2009 08:41 ZARZĄDZENIE NR 272/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
09.12.2009 12:45 ZARZĄDZENIE NR 271/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
09.12.2009 12:42 ZARZĄDZENIE NR 270/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
09.12.2009 12:34 ZARZĄDZENIE NR 269/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
09.12.2009 12:32 Zarządzenie Nr 268/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
09.12.2009 12:23 ZARZĄDZENIE NR 267/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 191/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie sporządzania kwartalnego ...
09.12.2009 12:19 ZARZĄDZENIE NR 266/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
09.12.2009 12:14 ZARZĄDZENIE NR 265/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
09.12.2009 12:09 ZARZĄDZENIE NR 264/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
08.12.2009 13:30 Zarządzenie Nr 263/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Kochcickiej i Sobieskiego.
07.12.2009 15:12 Zarządzenie nr 262/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul.Powstańców Śl. w Lublińcu.
01.12.2009 10:11 Zarządzenie Nr 261/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 227/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu ...
01.12.2009 10:08 Zarządzenie nr 260/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Lublińcu - Kokotku.
26.11.2009 10:31 Zarządzenie Nr 259/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
26.11.2009 10:05 Zarządzenie Nr 258/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części powierzchni ściany budynku położonego przy ...
26.11.2009 10:01 Zarządzenie Nr 257 /2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
26.11.2009 09:58 Zarządzenie Nr 256 /2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
25.11.2009 13:46 Zarządzenie Nr 255 /2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
25.11.2009 13:42 Zarządzenie Nr 254 /2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
25.11.2009 11:50 ZARZĄDZENIE NR 253/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
25.11.2009 11:48 ZARZĄDZENIE NR 252/09 ZARZĄDZENIE NR 252/09 Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
25.11.2009 11:45 ZARZĄDZENIE NR 251/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca Nr 239/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany ...
25.11.2009 11:39 ZARZĄDZENIE NR 250/09 ZARZĄDZENIE NR 250/09 Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU zmieniajace Zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca Nr 236/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany ...
25.11.2009 09:24 ZARZĄDZENIE NR 249/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
25.11.2009 09:22 Zarządzenie Nr 248/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę garażem oraz podania do ...
25.11.2009 08:58 Zarządzenie Nr 247/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 listopada 2009r w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu.
25.11.2009 08:37 Zarządzenie Nr 246/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 listopada 2009r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych położonych w Lublińcu przy ul. ...
24.11.2009 13:14 Z A R Z Ą D Z E N I E 245/09 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 listopada 2009 r z dnia 03 listopada 2009 r sprawie: przyjęcia zasad-polityki rachunkowości.

1 2 3 4 5 6 następna