Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2010 13:10 Uchwała Nr 683/LI/2010 RM w L-c z dnia 30.03.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 485/XLIII/09 z dnia 18.08. 2009 r.
01.04.2010 13:07 Uchwała Nr 682/LI/2010 RM w L-cu z dnia 30.03.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały NR 672/L/2010 RM L-c z dnia 23.02. 2010 w sprawieuchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań (...)
01.04.2010 13:05 Uchwała Nr 681/LI/2010 RM w L-cu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały NR 671/L/2010 RM L-c z dnia 23.02.2010 r. w sprawieuchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji (...)
01.04.2010 13:02 Uchwała Nr 680/LI/2010 RM w L- cu z dnia 30.03.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały NR 670/L/2010 RM L-c z dnia 23.02.2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji (...)
01.04.2010 13:00 Uchwała Nr 679/LI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
01.04.2010 12:59 UCHWAŁA NR 678/LI/2010 RM L-C z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 501/XLV/09 RM L-C z dnia 27.10.2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru (...)
01.04.2010 12:53 UCHWAŁA NR 677/LI/2010 RM L-C z dnia 30.03.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 RM L-c z dnia 24.11.2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (...).
01.04.2010 12:45 UCHWAŁA NR 676/LI/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 MARCA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 r.
01.04.2010 12:43 Uchwała Nr 675/LI/2010 RM w L-c z dnia 30.03.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego na zadanie inwestycyjne:„Przebudowa drogi powiatowej S2346 ul. Żwirki i Wigury
24.02.2010 11:34 Uchwała Nr 674 / L /2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie skargi Pana Michała Dworaczka na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
24.02.2010 11:32 Uchwała nr 673/L/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Lublińca
24.02.2010 11:26 Uchwała Nr 672/L/2010 RM L-c z dnia 23.02.2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (...)
24.02.2010 11:19 Uchwała Nr 671/L/2010 RM L-c z dnia 23.02.2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych (...)
24.02.2010 11:15 Uchwała Nr 670/L/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubliniec
24.02.2010 11:10 UCHWAŁA NR 669/L/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 23 LUTEGO 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 r.
27.01.2010 12:43 Uchwała Nr 668/XLIX/2010 RM w L-cu z dnia 26.01.2010 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Lubliniec
27.01.2010 12:40 UCHWAŁA NR 667/XLIX/10 RM W L-CU Z DNIA 26.01.2010 ROKU zmieniająca uchwałę RM w L-cu Nr 551/XLVIII/10 z dnia 7.01.2010 r.w sprawie upoważnień dla Burmistrza Miasta Lubliniec.
27.01.2010 12:38 U C H W A Ł A NR 666/XLIX/2010 RM W L-CU Z DNIA 26.01.2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów (...)
27.01.2010 12:33 U C H W A Ł A NR 665/XLIX/2010 RM W L-CU Z DNIA 26.01.2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleniaw zakresie ochrony przed bezdomnymi (...)
27.01.2010 12:28 Uchwała Nr 664/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie skargi Pana Edmunda Knopika na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
27.01.2010 12:19 Uchwała Nr 663/XLIX/2010 RM w L-cu z dnia 26.01.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/XLVII/09 RM w L-cu z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia Skargi na Burmistrza (...)
27.01.2010 12:14 Uchwała Nr 662/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia Skargi na Burmistrza Miasta Lublińca
27.01.2010 12:12 Uchwała Nr 661/XLIX/2010 RM w L-cu z dnia 26.01.2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki (...)
27.01.2010 12:10 UCHWAŁA NR 660/XLIX/2010 RM L-C z dnia 26.01.2010 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L-cu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
27.01.2010 12:06 Uchwała Nr 559/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 528/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r.
27.01.2010 12:05 UCHWAŁA Nr 558/XLIX/2010 RM W L-CU Z DNIA 26.01.2010 r.w sprawie zmiany uchwały nr 508/XLV/09 RM w L- cu z dnia 27.10.2009r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
27.01.2010 12:02 UCHWAŁA NR 557/XLIX/2010 RM W L-CU Z DNIA 26.01.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy L-c, położonych w L-cu przy ul. Henryka Wieniawskiego.
27.01.2010 11:59 UCHWAŁA Nr 556/XLIX/2010 RADY MIEJSKIEJ W L-CU Z DNIA 26.01.2010 r. w sprawie wyrażenia zgdy na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
27.01.2010 11:57 UCHWAŁA Nr 555/XLIX/2010 RM W L-CU Z DNIA 26.01.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy L-c, położonej w L-cu przy zbiegu ulic Orzeszkowej i Prusa.
27.01.2010 11:54 Uchwała Nr 554/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 251/XXVII/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.
27.01.2010 11:50 UCHWAŁA NR 553/XLIX /2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 r.
08.01.2010 13:14 Uchwała Nr 552/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
08.01.2010 13:11 UCHWAŁA NR 551/XLVIII/10 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 7 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie: upoważnień dla Burmistrza Miasta Lubliniec
08.01.2010 13:09 Uchwała 550/XLVIII/10 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 7 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie budżetu miasta na rok 2010

poprzednia 1 2 3 4