Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2010 10:49 Uchwała Nr 733/LV/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 530/XLVI/09 z dnia 24 listopada 2009 r.
26.07.2010 10:48 Uchwała Nr 732/LV/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 310/XXXI/08 z dnia 17 września 2008 r.
26.07.2010 10:45 Uchwała Nr 731/LV/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 196/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
26.07.2010 10:44 UCHWAŁA NR 730/LV/2010 RM W L-CU Z DNIA 23.07. 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetuMiasta Lublińca za I półrocze, informacji o kształtowaniu (...)
26.07.2010 10:40 UCHWAŁA NR 729/LV//2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 23 LIPCA 2010 ROKU
23.06.2010 12:39 UCHWAŁA NR 728/LIV/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca
23.06.2010 12:19 Uchwała Nr 727/LIV/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 712/LIII/02010 Rady Miejskiej w Lublińcu
23.06.2010 12:17 UCHWAŁA Nr 726/LIV/2010 RM W LUBLIŃCU Z DNIA 22.06.2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gm. L-c, położonejw L-cu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
23.06.2010 12:14 UCHWAŁA Nr 725/LIV/2010 RM W L-CU z dnia 22.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do 20 lat z przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji.
23.06.2010 12:13 UCHWAŁA Nr 724/LIV/2010 RM W L-CU Z DNIA 22.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gm. L-c, położonej w L-cu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
23.06.2010 12:11 UCHWAŁA NR 723/LIV/2010 RM L-C z dnia 22.06.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 RM L-c z dnia 24.11.2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska (...)
23.06.2010 12:03 U C H W A Ł A NR722/LIV/2010 RADY MIEJSKIEJ W L-CU Z DNIA 22.06.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 684/LI/2010 Rady Miasta L- c z dnia 30.03.2010 r.sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w L-c.
23.06.2010 11:59 UCHWAŁA NR 721/LIV/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 (...)
23.06.2010 11:54 Uchwała Nr 720/LIV/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 22 czerwca 2010 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 361/XXXV/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
23.06.2010 11:48 Uchwała Nr 719/LIV/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 22 czerwca 2010 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 380/XXXVI/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
23.06.2010 11:42 UCHWAŁA NR 718/LIV/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 22 CZERWCA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 r.
23.06.2010 11:40 Uchwała Nr 717/LIV/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania „Rodzic bez kompleksów- rola rodzica w obliczu sytuacji trudnych”
27.05.2010 10:50 UCHWAŁA Nr 716/LIII/2010 RM w L-cu z 25.05.2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 412/XXXVIII/09 z 31.03.2009r. w sprawie przystąpienia dosporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru (...)
27.05.2010 10:48 Uchwała Nr 715/LIII/2010 RM w L-cu z dnia 25.05.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej w L-cu u zbiegu ulic Droniowickiej i Żurawiej
27.05.2010 10:45 Uchwała Nr 714/LIII/2010 RM w L-cu z dnia 25.05.2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
27.05.2010 10:43 Uchwała Nr 713/LIII/2010 RM L-c z dnia 25.05. 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 336/XXXVIII/01 RM w L-cu z dnia 19.10.2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc (...)
27.05.2010 10:37 UCHWAŁA NR 712/LIII/2010 RM L-C z dnia 25.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 336/XXXII/08 RM w L-cu z dnia 29.10.2008 r.w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy (...)
27.05.2010 10:25 Uchwała Nr 711/LIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lublińca
27.05.2010 10:20 UCHWAŁA NR 710/LIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 25 MAJA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 r.
29.04.2010 13:23 UCHWAŁA Nr 709/LII/2010 RM W LUBLIŃCU Z DNIA 26.04. 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
29.04.2010 13:21 UCHWAŁA Nr 708/LII/2010 RM W LUBLIŃCU Z DNIA 26.04. 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy L-c, położonych w L-cu przy ul. Klonowej.
29.04.2010 13:19 UCHWAŁA Nr 707/LII/2010 RM W L-CU Z DNIA 26.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych wraz z związanymi z nimi udziałami w prawie własności gruntu (...)
29.04.2010 13:17 UCHWAŁA Nr 706/LII/2010 RM W L-CU Z DNIA 26.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego.
29.04.2010 13:16 UCHWAŁA Nr 705/LII/2010 RM W L-CU Z DNIA 26.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy L-c, położonej w L-cu przy Pl.Niepodległości
29.04.2010 13:13 Uchwała Nr 704/LII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec położonej w L-cu przy ul. Opolskiej,
29.04.2010 13:11 Uchwała Nr 703/LII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26stycznia 2010 r.
29.04.2010 13:09 Uchwała Nr 702/LII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010
29.04.2010 13:01 UCHWAŁA NR 701/LII/2010 RM W L-CU z dnia 26 .04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 514/XLV/2009 RM W L-CU z dnia 27.10.2009 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
29.04.2010 12:58 Uchwała nr 700/LII/2010 Rady Miejskiej w L-cu z dnia 26.04.2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
29.04.2010 12:56 Uchwała Nr 699/LII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
29.04.2010 12:55 Uchwała Nr 698/LII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lublińca
29.04.2010 12:52 Uchwała Nr 697/LII/2010 Rady Miejskiej w L-cu z dnia 26.04.2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009
29.04.2010 12:49 UCHWAŁA NR 696/LII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26.04.2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 551/XLVIII/10 z dnia 7.01.2010r. w sprawie upoważnień dla Burmistrza (...)
29.04.2010 12:40 UCHWAŁA NR 695/LII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 rokw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 r.
29.04.2010 12:34 UCHWAŁA NR 694/LII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rokoraz udzielenia absolutorium (...)
01.04.2010 13:32 Uchwała Nr 693/LI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lublińca
01.04.2010 13:31 Uchwała Nr 692/LI/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 378/XXXVI/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
01.04.2010 13:29 UCHWAŁA Nr 691/LI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Drozdów
01.04.2010 13:27 Uchwała Nr 690/LI/2010 RM W L-CU z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy L-c, położonej w L-cu przy ul. Żwirki i Wigury.
01.04.2010 13:25 Uchwała Nr 689/LI/2010 RM W L-CU z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośćgminy L-c, położonej w L-cu przy ul. Biała Kolonia.
01.04.2010 13:23 Uchwała Nr 688/LI/2010 RM w L-cu z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy L-c, położonej w L-cu przy ul. Sokoła.
01.04.2010 13:20 Uchwała Nr 687/LI/2010 RM W L-CU z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,stanowiącej własność gminy L-c, położonej w L-cu przy ul. Piłsudskiego 11.
01.04.2010 13:16 Uchwała Nr 686/LI/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
01.04.2010 13:15 Uchwała Nr 685/LI/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
01.04.2010 13:12 U C H W A Ł A NR 684/LI/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30.03.2010 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu.

poprzednia 1 2 3 4 następna