Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2009 12:26 UCHWAŁA Nr 399/XXXVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie odmowy przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechot
26.02.2009 12:24 UCHWAŁA Nr 398/ XXXVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia.
26.02.2009 12:22 Uchwała Nr 397/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gminnej nieruchomości, położonej w Lublińcu przy ul. Cisowej niezabudowanej z ...
26.02.2009 12:20 Uchwała Nr 396/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym gminnej nieruchomości, położonej w Lublińcu przy ul. Cisowej 4
26.02.2009 12:18 Uchwała Nr 395/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec,
26.02.2009 12:16 UCHWAŁA Nr 394/ XXXVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony
26.02.2009 12:14 Uchwała Nr 393/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego...
26.02.2009 12:11 Uchwała Nr 392/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego...
26.02.2009 12:08 Uchwała Nr 391/ XXXVII//09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie skargi Pana Dariusza Dziuk na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
26.02.2009 12:04 Uchwała Nr 390/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 366/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia : „Gminnego..
26.02.2009 11:55 Uchwała Nr 389/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi..
26.02.2009 11:52 Uchwała Nr 388/ XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” z siedzibą w Lublińcu, ul. ...
26.02.2009 11:46 UCHWAŁA Nr 387/XXXVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 25 LUTEGO 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
02.02.2009 12:12 Uchwała Nr 386/ XXXVI /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie skargi Pana Dariusza Dziuk na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
02.02.2009 12:08 Uchwała nr 385/ XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zamiaru włączenia Izby Muzealnej pod nazwą „Muzeum Pro Memoria Edith Stein ” w struktury organizacyjne ...
02.02.2009 12:03 Uchwała Nr 384/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 373/XXXV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej...
02.02.2009 12:01 Uchwała NR 383/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.
02.02.2009 11:58 Uchwała Nr 382/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
02.02.2009 11:54 Uchwała Nr 381/ XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie umorzenia p. Marzannie Kansy części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w...
02.02.2009 11:52 Uchwała Nr 380/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie umorzenia p. Gabrieli Dzierżawskiej części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ...
02.02.2009 11:48 Uchwała Nr 379/ XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie umorzenia p. Henrykowi Brzezinie zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w...
02.02.2009 11:44 Uchwała Nr 378/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie umorzenia p. Teresie Ewangelista części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego...
02.02.2009 11:40 Uchwała Nr 377/ XXXVI /2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrza Miasta Lublińca.
02.02.2009 11:37 UCHWAŁA Nr 376/ XXXVI/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 STYCZNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
02.02.2009 11:31 UCHWAŁA NR 375/ XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 366/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego ...

poprzednia 1 2 3 4