Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2009 12:32 Uchwała NR 499/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny(..)
29.10.2009 12:28 UCHWAŁA NR 498/XLV/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 r.
14.09.2009 10:16 Uchwała Nr 497/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
14.09.2009 10:12 Uchwała Nr 496/XLIV/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 528/LVIII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie (...)
14.09.2009 10:03 Uchwała Nr 495/XLIV/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie : Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych w Lublińcu
14.09.2009 10:01 UCHWAŁA NR 494/XLIV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 11 września 2009 r.w sprawie podjęcia działań mających na celu nadanie nazwy przyszłej drodze publicznej – Alei Solidarności
14.09.2009 10:00 Uchwała Nr 493/XLIV/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
14.09.2009 09:57 UCHWAŁA NR 492/XLIV /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
19.08.2009 11:08 Uchwała Nr 491/XLIII/09 RM w Lublińcu z dnia 18.08.2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 304/XXX/08 RM
19.08.2009 11:03 Uchwała Nr 490XLIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
19.08.2009 10:59 Uchwała Nr 489 /XLIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wykonania nagrobka Poety – Powstańca Jana Nikodema Jaronia mającego wartość pamiątki historycznej oraz (...)
19.08.2009 10:57 Uchwała Nr 488/ XLIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zasad (...)
19.08.2009 10:54 UCHWAŁA Nr 487 /XLIII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 18 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego
19.08.2009 10:52 Uchwała Nr 486/XLIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
19.08.2009 10:47 Uchwała Nr 485/ XLIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009 r.w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 6 przy ul. Kilińskiego 1 w Lublińcu
19.08.2009 10:39 UCHWAŁA NR 484/XLIII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 18 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
30.07.2009 13:31 Uchwała Nr 483 /XLII /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego
30.07.2009 13:30 Uchwała Nr 482/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
30.07.2009 13:28 Uchwała Nr 481/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 442/XL/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie(..)
30.07.2009 13:26 UCHWAŁA NR 480/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
30.07.2009 13:24 UCHWAŁA NR 479/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r.zmieniająca uchwałę Nr 323/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia(...)
30.07.2009 13:22 Uchwała Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
30.07.2009 13:20 Uchwała Nr 477/XLII /2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie skargi firmy DEFAKTO s. c. Jarosław Barda, Adrianna Barda, na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
30.07.2009 13:16 U c h w a ł a Nr 476/XLII/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
30.07.2009 13:14 Uchwała Nr 475/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych
30.07.2009 13:12 Uchwała Nr 474/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 do 2012.
30.07.2009 13:07 Uchwała Nr 473/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
30.07.2009 13:05 UCHWAŁA Nr 472/XLII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
30.07.2009 13:04 Uchwała Nr 471/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r.w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków Samodzielnemu
30.07.2009 12:59 UCHWAŁA NR 470/XLII /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LIPCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
30.07.2009 12:55 Uchwała Nr 469 / XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 r.w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
24.06.2009 12:16 Uchwała Nr 468/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie skargi „ DEFAKTO” spółki cywilnej Jarosława i Adrianny Barda na decyzję Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ....
24.06.2009 12:14 Uchwała nr 467/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
24.06.2009 12:12 Uchwała Nr 466/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z ....
24.06.2009 11:58 Uchwała Nr 465/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi PPHU Prod-Art. Arkadiusza MAŁKOWSKIEGO, Pl. Konrada Mańki 4, 42-700 LUBLINIEC do Wojewódzkiego
24.06.2009 11:55 Uchwała Nr 464/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na..
24.06.2009 11:53 Uchwała Nr 463/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. ....
24.06.2009 11:51 Uchwała Nr 462/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu - K
24.06.2009 11:49 Uchwała Nr 461 /XLI /09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu...
24.06.2009 11:47 Uchwała Nr 460/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi...
24.06.2009 11:42 UCHWAŁA NR 459 /XLI /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
24.06.2009 11:38 Uchwała Nr 458/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Pawonków na realizację zadania
24.06.2009 11:36 Uchwała Nr 457/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego...
27.05.2009 14:53 UCHWAŁA NR 456/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 383/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009r.
27.05.2009 14:51 UCHWAŁA NR 455/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie podtrzymania uchwały Nr 426/XXXIX/09Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 14:48 UCHWAŁA NR 454/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
27.05.2009 14:46 UCHWAŁA NR 453/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego od Gminy Ciasna
27.05.2009 14:02 UCHWAŁA NR 452/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu.
27.05.2009 14:01 UCHWAŁA NR 451/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lubliniec
27.05.2009 13:59 UCHWAŁA Nr 450/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny na rzecz Gminy Lubliniec nieruchomości ....

poprzednia 1 2 3 4 następna