Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2007 09:44 uchwała Nr 50/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie GPPiRPA na 2007r.
06.03.2007 09:37 uchwała Nr 49/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2007 rok
06.03.2007 09:27 uchwała Nr 48/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r.
06.02.2007 12:28 uchwała Nr 47/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta
06.02.2007 12:26 uchwała Nr 46/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta
06.02.2007 12:24 uchwała Nr 45/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
06.02.2007 12:21 uchwała Nr 44/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma Miasta "Nowiny Lublinieckie"
06.02.2007 12:18 uchwała Nr 43/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego jako dokonującego czynności polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady
06.02.2007 12:11 uchwała Nr 42/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Lublińcu-Kokotek
06.02.2007 12:05 uchwała Nr 41/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych
06.02.2007 12:02 uchwała Nr 40/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Statutowej
29.01.2007 10:57 uchwała Nr 39/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do Norweskiego Mechanizmu Finansowego
29.01.2007 10:52 uchwała Nr 38/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
29.01.2007 10:50 uchwała Nr 37/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Lublińcu
29.01.2007 09:44 uchwała Nr 36/V/07 w sprawie budżetu miasta na 2007r.

poprzednia 1 2 3 4