Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2007 10:12 uchwała Nr 100/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uchylenia Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy
04.07.2007 10:07 uchwała Nr 99/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej
04.07.2007 10:05 uchwała Nr 98/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej
04.07.2007 10:02 uchwała Nr 97/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej
04.07.2007 10:00 uchwała Nr 96/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury
04.07.2007 09:57 uchwała Nr 95/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubliniec"
04.07.2007 09:53 uchwała Nr 94/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie realizacji projektu SEKAP
04.07.2007 09:34 uchwała Nr 93/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
04.07.2007 09:26 uchwała Nr 92/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmiany GFOŚi GW
04.07.2007 09:21 uchwała Nr 91/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r.
04.07.2007 09:16 uchwała Nr 90/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Koszęcin
04.07.2007 09:14 uchwała Nr 89/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu
04.07.2007 09:10 uchwała Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli
31.05.2007 10:00 uchwała Nr 87/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 435/XLIV/05
31.05.2007 09:57 uchwała Nr 86/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie współdziałania Gmin: Miasta Lublińca, Łowicza i Redy
31.05.2007 09:55 uchwała Nr 85/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie obwodów szkolnych gimnazjów
31.05.2007 09:51 uchwała Nr 84/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie powołania redaktora naczelnego "Nowin Lublinieckich"
31.05.2007 09:44 uchwała Nr 83/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
31.05.2007 09:41 uchwała Nr 82/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie obwodów szkolnych szkół podstawowych
31.05.2007 09:37 uchwała Nr 81/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości
31.05.2007 09:33 uchwała Nr 80/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła
31.05.2007 09:29 uchwała Nr 79/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
31.05.2007 09:24 uchwała Nr 78/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie dotacji w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji
31.05.2007 09:22 uchwała Nr 77/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
31.05.2007 09:14 uchwała Nr 76/X/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r.
27.04.2007 12:22 uchwała Nr 75/IX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
27.04.2007 12:20 uchwała Nr 74/IX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Mariana Filipiaka do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego
27.04.2007 12:17 uchwała Nr 73/IX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji Filii Nr 6 MBP w Lublińcu
27.04.2007 12:14 uchwała Nr 72/IX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu ZOPO
27.04.2007 12:12 uchwała Nr 71/IX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie umarzania, odraczania spłaty należności pieniężnych
27.04.2007 12:08 uchwała Nr 70/IX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r.
27.04.2007 12:05 uchwała Nr 69/IX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 200
05.04.2007 14:57 uchwała Nr 68/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego prawnej ochrony życia człowieka
05.04.2007 14:51 uchwała Nr 67/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany GPPiRPA
05.04.2007 14:47 uchwała Nr 66/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie odwołania redaktora naczelnego czasopisma "Nowiny Lublinieckie"
05.04.2007 14:43 uchwała Nr 65/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
05.04.2007 14:34 uchwała Nr 64/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych
05.04.2007 14:27 uchwałą Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego
05.04.2007 14:21 uchwała Nr 62/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Lublinieckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
05.04.2007 13:59 uchwała Nr 61/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
05.04.2007 13:48 uchwała Nr 60/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Parku Grunwaldzkim
05.04.2007 13:38 uchwała Nr 59/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wskazania oświatowych jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
05.04.2007 13:32 uchwała Nr 58/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
05.04.2007 13:27 uchwała Nr 57/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
05.04.2007 13:25 uchwała Nr 56/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
05.04.2007 13:15 uchwała Nr 55/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r.
05.04.2007 12:54 uchwała Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
06.03.2007 10:01 uchwała Nr 53/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Marię Mańka na działanie Kierownika MOPS
06.03.2007 09:57 uchwała Nr 52/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Kochcickiej na rzecz GDDKiA
06.03.2007 09:50 uchwała Nr 51/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

poprzednia 1 2 3 4 następna