Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2003 12:41 Uchwała Rady Miejskiej Nr 71/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 12:30 Uchwała Rady Miejskiej Nr 70/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Panów Sławomira i Dariusza Dziuk dotyczącej niewłaściwej, zdaniem skarżących, działalności MOP
25.07.2003 12:21 Uchwała Rady Miejskiej Nr 69/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Pana Eugeniusza Ulfik na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
25.07.2003 12:17 Uchwała Rady Miejskiej Nr 68/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
25.07.2003 12:15 Uchwała Rady Miejskiej Nr 67/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz jednostki organizacyjnej miasta-ZGKLiC w Lublińcu nieruchomości zabudowanych
25.07.2003 12:12 Uchwała Rady Miejskiej Nr 66/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz jednostek organizacyjnych miasta nieruchomości zabudowanych położonych w Lubliń
25.07.2003 12:10 Uchwała Rady Miejskiej Nr 65/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz jednostek organizacyjnych miasta nieruchomości zabudowanych położonych w Lubliń
25.07.2003 12:08 Uchwała Rady Miejskiej Nr 64/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 rok w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
25.07.2003 12:05 Uchwała Rady Miejskiej Nr 63/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zbycia przez Gminę Lubliniec udziałów posiadanych w A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. na rzecz A.S.A. IES GmbH
25.07.2003 12:02 Uchwała Rady Miejskiej Nr 62/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 239/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia środka specjalnego
25.07.2003 11:59 Uchwała Rady Miejskiej Nr 61/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
25.07.2003 11:54 Uchwała Rady Miasta Nr 60/VI/03 z dnia 24 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok
25.07.2003 11:51 Uchwała Rady Miejskiej Nr 59/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 rok w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Lubliniec w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w
25.07.2003 11:47 Uchwała Rady Miejskiej Nr 58/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Lublińcu do sprawy zbadania zasadności skarg Panów Sławomira i Dariusza Dziu
25.07.2003 11:43 Uchwała Rady Miejskiej Nr 57/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lublińcu
25.07.2003 11:40 Uchwała Rady Miejskiej Nr 56/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie powołania składów stałych komisji
25.07.2003 11:38 Uchwała Rady Miejskiej Nr 55/V/03 z dna 30 stycznia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 48/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedsz
25.07.2003 11:36 Uchwała Rady Miejskiej Nr 54/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 142/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych mi
25.07.2003 11:34 Uchwała Rady Miejskiej Nr 53/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie lokalizacji targowiska
25.07.2003 10:48 Uchwała Rady Miejskiej Nr 52/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 14/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru dekl. na podatek le
25.07.2003 10:42 Uchwała Rady Miejskiej Nr 51/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu przychodów i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
24.07.2003 13:50 Uchwała Rady Miejskiej Nr 50/V/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie: budżetu miasta na 2003 rok

poprzednia 1 2 3 4