Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2003 11:14 Uchwała Rady Miejskiej Nr 121/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku W sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
28.07.2003 11:12 Uchwała Rady Miejskiej Nr 120/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku W sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
28.07.2003 11:10 Uchwała Rady Miejskiej Nr 119/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku W sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
28.07.2003 11:07 Uchwała Rady Miejskiej Nr 118/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublińca
28.07.2003 11:05 Uchwała Rady Miejskiej Nr 117/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
28.07.2003 11:02 Uchwała Rady Miejskiej Nr 116/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wobec Burmistrza Miasta
28.07.2003 11:00 Uchwała Rady Miejskiej Nr 115/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublińcu
28.07.2003 10:58 Uchwała Rady Miejskiej Nr 114/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
28.07.2003 10:55 Uchwała Rady Miejskiej Nr 113/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
28.07.2003 10:50 Uchwała Rady Miejskiej Nr 112/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
28.07.2003 10:47 Uchwała Rady Miejskiej Nr 111/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 214/XXV/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 6 września 2000r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnyc
28.07.2003 10:43 Uchwała Rady Miejskiej Nr 110/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002r
28.07.2003 10:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 109/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Lubliniec
28.07.2003 10:14 Uchwała Rady Miejskiej Nr 108/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003r.
28.07.2003 10:11 Uchwała Rady Miejskiej Nr 107/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie wstąpienia Janusza Kopyciok na miejsce zmarłego radnego Franciszka Koszarka
28.07.2003 10:09 Uchwała Rady Miejskiej Nr 106/VIII/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 193/XXI/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskie
28.07.2003 10:06 Uchwała Rady Miejskiej Nr 105/VIII/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Pana Mariana Filipiaka na działalność Burmistrza Miasta Lublińca
28.07.2003 10:04 Uchwała Rady Miejskiej Nr 104/VIII/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia doraźnych zamkniętych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie miasta
28.07.2003 10:01 Uchwała Rady Miejskiej Nr 103/VIII/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad zbycia nieruchomości zabudowanej obiektem zabytkowym i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
28.07.2003 09:59 Uchwała Rady Miejskiej Nr 102/VIII/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku sprawie zmiany „Zasad finansowania i wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
25.07.2003 14:42 Uchwała Rady Miejskiej Nr 101/VIII/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubli
25.07.2003 14:40 Uchwała Rady Miejskiej Nr 100/VIII/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Franciszka Koszarka
25.07.2003 14:38 Uchwała Rady Miejskiej Nr 99/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Lublińcu do sprawy zbadania zasadności skarg Pana M.Filipiak i Pana R. Hudyma
25.07.2003 14:35 Uchwała Rady Miejskiej Nr 98/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Panów Sławomira i Dariusza Dziuk na działalność Burmistrza Miasta Lublińca
25.07.2003 14:30 Uchwała Rady Miejskiej Nr 97/VII/03 z dnia 27 marca 2003 rok w sprawie: zwolnienia budynków pracowniczych ogrodów działkowych z podatku od nieruchomości w 2003 roku
25.07.2003 14:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 96/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie: zwolnienia gruntów pracowniczych ogrodów działkowych z podatku rolnego w 2003 roku
25.07.2003 14:26 Uchwała Rady Miejskiej Nr 95/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie: wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do korzystania z bezpłatnych po
25.07.2003 14:24 Uchwała Rady Miejskiej Nr 94/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
25.07.2003 14:21 Uchwała Rady Miejskiej Nr 93/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
25.07.2003 14:19 Uchwała Rady Miejskiej Nr 92/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 14:15 Uchwała Rady Miejskiej Nr 91/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 14:09 Uchwała Rady Miejskiej Nr 90/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 14:05 Uchwała Rady Miejskiej Nr 89/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 14:01 Uchwała Rady Miejskiej Nr 88/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:57 Uchwała Rady Miejskiej Nr 87/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
25.07.2003 13:53 Uchwała Rady Miejskiej Nr 86/VII/03 z dnia 27 marca 2003 rok w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
25.07.2003 13:50 Uchwała Rady Miejskiej Nr 85/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25.07.2003 13:45 Uchwała Rady Miejskiej Nr 84/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:42 Uchwała Rady Miejskiej Nr 83/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:37 Uchwała Rady Miejskiej Nr 82/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:34 Uchwała Rady Miejskiej Nr 81/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:30 Uchwała Rady Miejskiej Nr 80/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25.07.2003 13:20 Uchwała Rady Miejskiej Nr 79/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:16 Uchwała Rady Miejskiej Nr 78/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:13 Uchwała Rady Miejskiej Nr 77/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25.07.2003 13:11 Uchwała Rady Miejskiej Nr 76/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:08 Uchwała Rady Miejskiej Nr 75/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25.07.2003 13:06 Uchwała Rady Miejskiej Nr 74/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 13:03 Uchwała Rady Miejskiej Nr 73/VII/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
25.07.2003 12:58 Uchwała Rady Miejskiej Nr 72/VI/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu stawu Posmyk

poprzednia 1 2 3 4 następna